تبیان، دستیار زندگی
امروزه والدین نقش ویژه ای که در آموزش فرزندان خود به عهده گرفته اند، این امر از یك سو به احساس مسئولیت و نگرانی آنها نسبت به آینده فرزندانشان مربوط می شود و از سوی دیگر ناشی از سهمی است كه نظام آموزش كشور و مدارس به عهده آنها گذاشته اند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پباهوش ها بیشتر اعتماد می کنند!

پژوهشگران در تحقیقات خود دریافتند: اشخاص باهوش بر خلاف افراد با بهره هوشی پایین، بیشتر به دیگران اعتماد می کنند.

باهوش ها بیشتر اعتماد می کنند!

امروزه والدین نقش ویژه ای که در آموزش فرزندان خود به عهده گرفته اند، این امر از یك سو به احساس مسئولیت و نگرانی آنها نسبت به آینده فرزندانشان مربوط می شود و از سوی دیگر ناشی از سهمی است كه نظام آموزش كشور و مدارس به عهده آنها گذاشته اند.
پژوهشگران در تحقیقات خود دریافتند: اشخاص باهوش بر خلاف افراد با بهره هوشی پایین، بیشتر به دیگران اعتماد می کنند.
به گزارش ایسنا، دانشمندان دانشگاه آکسفورد مطالعاتشان را بر اساس همه  پرسی اجتماعی عمومی انجام داده اند که هر یک یا دو سال در ایالات متحده اجرا می شود.


مفاهیم: هوش هیجانی (EQ) چیست؟
به گفته نویسندگان این مقاله، افراد باهوش تر در ارزیابی شخصیتی بهتر عمل می کنند و تمایل دارند با اشخاصی ارتباط برقرار کنند که کمتر محتمل است به آنها خیانت کنند. آنها هم چنین در سنجیدن موقعیت ها برای اعتماد به شخص خاص عملکرد بهتری دارند.
این مطالعه نتایج تحقیق پیشین پیرامون اعتماد و هوش در کشورهای اروپایی را تایید می کند که نتایج آن حائز اهمیت است زیرا اعتماد اجتماعی در موفقیت نهادهای مختلف مانند سیستم های رفاهی و بازارهای مالی دخیل است.


بر اساس یافته های جدید، افرادی که به دیگران اعتماد می کنند از سلامت و شادمانی بیشتری نیز برخوردار هستند.
جزئیات این مطالعه در مجله PLOS ONE منتشر شده است.
اعتماد به شدت بر انرژی تاثیرگذار است. اعتماد نه تنها بر انرژی جسمانی و احساسی، بلکه بر سلامت، رفاه، خلاقیت و مشارکت نیز تاثیر می گذارد. اعتماد زیاد انرژی غیرمعمولی به وجود می آورد، درحالی که کم اعتمادی فشار خسته کننده ای را ایجاد می کند. افرادی که به صورت خلاقانه در یک محیط با اعتماد به کار و تحصیل مشغول هستند، لذت و رضایتمندی را منعکس می کنند.

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان
فرآوری: مرجان سلیمانیان - تنظیم: نیلوفر یاقوتی