تبیان، دستیار زندگی
در این گونه مثال ها نیرو و جابه جایی در یک جهت هستند, بنابر این مقدار کار از رابطه ی زیر به دست می آید...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کار و انرژی

وقتی به جسم ساکن نیرو وارد شود, ممکن است جسم در جهتی که نیرو بر آن وارد می شود به حرکت درآید. در این صورت می گوییم نیرو روی جسم کار انجام داده است.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان

کار و انرژی

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع اول متوسطه به خوبی می توانند با کار و انرژی و مفهوم آنها بیشتر آشنا شوند.

در این گونه مثال ها نیرو  و  جابه جایی در یک جهت هستند, بنابر این مقدار کار از رابطه ی زیر به دست می آید.

جابه جایی × نیرو = کار

W=F.d

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.