تبیان، دستیار زندگی
نیروی کشسانی فنر :نیرویی که با تغییر طول فنر مخالفت میکند وجهت آن در خلاف جهت جابه جایی ذرات فنر است ....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیروی کشسانی فنر

نیرویی که با تغییر طول فنر مخالفت می کند و جهت آن در خلاف جهت جابه جایی ذرات فنر است.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان

نیروی کشسانی فنر

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده، دانش آموزان مقطع اول متوسطه به خوبی می توانند با نیروی کشسانی فنر و مفهوم آن بیشتر آشنا شوند.
برای محاسبه آن از رابطه زیر استفاده می کنیم:

F=K . ∆X  
F: نیروی کشسانی یا نیروی وارد بر فنر (N)
∆x=x1-x0  تغییر طول فنر (cm و m)
k:ضریب سختی فنر (ثابت فنر)  (N/m و N/cm )


جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.