تبیان، دستیار زندگی
نیرو در فیزیک کمیتی برداری است که باعث شتاب گرفتن اجسام می شود. نیرو را به طور شهودی می توان با کشیدن یا هُل دادن توصیف کرد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نیرو چیست؟

نیرو در فیزیک کمیتی برداری است که باعث شتاب گرفتن اجسام می شود. نیرو را به طور شهودی می توان با کشیدن یا هُل دادن توصیف کرد.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان

نیرو چیست؟

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع اول متوسطه به خوبی می توانند با نیرو و مفهوم آن بیشتر آشنا شوند.

مشخصات نیرو :

1- واحد نیرو نیوتن می باشد.

2- به وسیله ی نیروسنج قابل اندازه گیری است فنر? قانون هوک.

3- کمیت برداری است.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.