تبیان، دستیار زندگی
به حداقل انرژی لازم برای شروع یک واکنش شیمیایی گرماده انرژی فعال سازی می گویند.به طور مثال انرژی گرمایی لازم برای روشن شدن چوب کبریت بر اثر اصطحکاک حاصل می گردد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اصطکاک بین دو جسم جامد

وقتی سطح تماس دو جسم زبر باشد. بر جستگی های یکی در فرو رفتگی های دیگری فرو می رود و نیروی اصطکاک زیاد می شود.هرچه این نا همواری ها بیشتر باشد. نیروی اصطکاک نیز بیشتر می شود.

مرکز یادگیری سایت تبیان - مرجان سلیمانیان

اصطحکاک بین دو جسم جامد

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع اول متوسطه به خوبی می توانند با تبدیل انرژی گرمایی بر اثر اصطکاک و مفهوم آن بیشتر آشنا شوند.

به حداقل انرژی لازم برای شروع یک واکنش شیمیایی گرماده انرژی فعال سازی می گویند. به طور
مثال انرژی گرمایی لازم برای روشن شدن چوب کبریت بر اثر اصطکاک حاصل می گردد.

اصطکاک بین سرچوب کبریت و سطح کبریت روش دیگر جرقه زدن است.

جهت دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک کنید.