تبیان، دستیار زندگی
من از خیلی چیزها می ترسم وقتی می ترسم نمی توانم با دوستام بازی کنم و......
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقتی می ترسم....

سلام کوچولوهای مهربون. منم مثل شما کوچولو هستم و از خیلی چیزها می ترسم ولی دوست دارم مثل بابام شجاع و قوی باشم

شهرزاد فراهانی-بخش کودک و نوجوان تبیان

وقتی می ترسم.....

وقتی می ترسم مثل ژله ای می شوم که تو بشقاب می لرزد.
مثل موشی می شوم که یک گربه چاق و گنده به طرفش می آید.
مثل دختر کوچولویی می شوم که یک عنکبوت جلو چشمش ظاهر می شود.
وقتی از چیزی می ترسم دست هایم را روی چشم هایم می گذارم .
می روم و زیر پتو قایم می شوم و بلند بلند گریه می کنم.
وقتی از چیزی می ترسم خودم و پشت پدرم پنهان می کنم.
من خیلی  قایم موشک دوست دارم ولی هروقت دوستام پیدام می کنند می ترسم.
اولین روزی که رفتم مدرسه خیلی ترسیدم 
اما مدرسه خیلی بهم خوش گذشت حتی دلم نمی خواست به خانه برگردم.
من دوست دارم شجاع باشم و دیگه از هیچ چیز نترسم
دوستان کوچولو شماها وقتی از چیزی می ترسید چیکار می کنید ؟

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.