تبیان، دستیار زندگی
هدف از تربیت جنسی در اسلام، شرح اعمال جنسی نیست، بلکه راهنمایی افراد در برخورد با این نیاز، با جنس مخالف و با همسر است. ایجاد عشق و علاقه و محبت در زندگی زناشویی، برخورداری از سلامت جنسی، حفظ عفت و پاکدامنی و التذاذ سالم - که نمودی از لذتهای معنوی آخرت اس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تربیت جنسی معتدل!

هدف از تربیت جنسی در اسلام، شرح اعمال جنسی نیست، بلکه راهنمایی افراد در برخورد با این نیاز، با جنس مخالف و با همسر است. ایجاد عشق و علاقه و محبت در زندگی زناشویی و حفظ عفت و پاکدامنی از اهداف دیگر اسلام است.

فرآوری: حامد رفیعی - بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان
تربیت جنسی

نیاز جنسی، طبیعی است

از امانت های مهمی که خداوند در نهاد هر انسان به ودیعه نهاده است غرایزند. غریزه جنسی نقش مهمی در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان دارد. اما کیفیت و زمان بر آورده شدن آن، ممکن است سبب ایجاد رشد و یا سبب خواری و ذلت فرد شود.

اهمیت ارضای این نیاز به ویژه در مراحل بلوغ و بعد از آن به میزانی است که می توان گفت هر کس دارای شخصیت جنسی مخصوص به خودش است. محور غریزه در افراد، همراه با ظهور تحولات جسمی، روانی و عاطفی است، چه بسیار حرکت ها و یا اتلاف نیروها که در سایه آن پدید می آید و چه بسیار خودپسندی ها، خودنمائی ها و خودخواهی ها که بر اثر آن حاصل می شود و این از طبیعت این نیاز است که اگر جهت یابد به آدمی ارزش می دهد و اگر منحرف شود، سبب سقوط آدمی و تنزلش به درجه حیوانیت می گردد. (١)

تربیت جنسی در اسلام

هدف از تربیت جنسی در اسلام، شرح اعمال جنسی نیست، بلکه راهنمایی افراد در برخورد با این نیاز، با جنس مخالف و با همسر است. ایجاد عشق و علاقه و محبت در زندگی زناشویی، برخورداری از سلامت جنسی، حفظ عفت و پاکدامنی و التذاذ سالم - که نمودی از لذتهای معنوی آخرت است- از اهداف دیگر اسلام است. (٢)

نظام تربیتی اسلام، ضمن این که این غریزه را به عنوان یک نیروی خدادادی مهم می شمارد، راه های کنترل آن را نیز مورد توجه قرار داده و با آزادی بی قید آن نیز موافقت نمی کند، بلکه جهت و آزادی آن را به صورتی کنترل شده و روشمند تعیین می کند.

در این راستا، این غریزه را در مسیر صحیح مستقر می سازد. هدف غایی تعلیم و تربیت از نظر اسلام، پرورش و هدایت انسانها به سوی کمال مطلق است «و ما خلقت الجن و الانس إلا لیعبدون» (الذاریات، ٥٦).

اما آنچه مسلم است بر اساس ویژگی های مشترکی که در میان انسانها وجود دارد، می توان یک سری مبانی مشترک، فراتر از ظواهر در درون و بطن انسانها جستجو نمود. اسلام ورای تمامی خواستگاه های موجود در تربیت جنسی، اهدافی چون رشد و تکامل، ایجاد نسل و جامعه سالم، تقویت ایمان، عزت و کرامت نفس، تقویت ملکه عفت، شکل گیری و توجه به هویت جنسی و آرامش را مد نظر دارد. لذا با توجه به هدف تربیت جنسی در تربیت دینی، از همان ابتدای رشد آدمی می توان با برخوردی سنجیده و صحیح، وی را در برابر شرایط و موقعیت های مختلف با عادات و ملکات الهی و انسانی تربیت نمود.

نظریه اسلام، اعتدال است!

اسلام نسبت به غریزه جنسی اعتقاد دارد که ارضای آن باید در قالب ضوابط شرعی، مبانی و اصول مبتنی بر ارزشهای انسانی و دینی باشد و قائل به کنترل صحیح این غریزه می باشد. (٣) همچنین راجع به اصل غریزه جنسی و اعمال آن منع و یا سرکوبی به چشم نمی خورد. (٤) دین اسلام وجود غریزه جنسی و توجه مضبوط به آن را وسیله ای برای رسیدن به محبت و مودت می داند. «لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه» (روم، آیه ٢١).

البته نه تا به آنجا که این غریزه هدف شود و فرد همواره خود را اسیر و تابع آن ببیند. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمایند: هر کس دو چیز را بر من ضمانت کند من بهشت را برایش ضامن می شوم. اینکه زبان و فرج خود را از گناه مصون دارد.» (٥) و یا اینکه امام باقر علیه السلام می فرمایند: «عبادتی در نزد خدا بهتر از پاک داشتن شکم (از حرام و شبهه) و پاک داشتن فرج (پاکدامنی از شهوت حرام) نمی باشد.» (٥)

اسلام ورای تمامی خواستگاه های موجود در تربیت جنسی، اهدافی چون رشد و تکامل، ایجاد نسل و جامعه سالم، تقویت ایمان، عزت و کرامت نفس، تقویت ملکه عفت، شکل گیری و توجه به هویت جنسی و آرامش را مدنظر دارد.

بنابراین توجه به ازدواج در اسلام به عنوان یک امر مقدس و عبادت کم نظیر به حساب آمده است و بر اساس مصلحت های مادی و معنوی، إعمال غریزه جنسی را بر وفق آیین خلقت اندازه گیری کرده و مقرر داشته است که زنان به شوهران و مردان به زنان قانع باشند و با مراعات حدود قانونی، استفاده از سایر طرق را که انحراف از سنت آفرینش است ممنوع نموده و منحرفین را متعدی شناخته است. «و الذین هم لفروجهم حافظون- إلا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم» (مومنون، آیه ٥-٧)

نظام تربیتی اسلام، ضمن این که این غریزه را به عنوان یک نیروی خدادادی مهم می شمارد، راه های کنترل آن را نیز مورد توجه قرار داده و با آزادی بی قید آن نیز موافقت نمی کند، بلکه جهت و آزادی آن را به صورتی کنترل شده و روشمند تعیین می کند.

نتیجه

در کل باید گفت اسلام با روش های تربیتی مناسب، انسان را به سوی تربیت و تلطیف غرایز هدایت کرده و در جهت رسیدن به تعالی و کنترل، راهنمایی می نماید که ریشه در مبانی تربیت جنسی برگرفته از فطرت انسان ها در بعدی الهی دارد.


پی نوشتها:
١. آیین تربیت، ابراهیم امینی، ص ١١
٢. کیمیای سعادت، ابوحامد غزالی، ج١ ص ٣٠٧
٣. اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، شهید مرتضی مطهری، ص٤١
٤. تربیت و مراقبت جنسی فرزندان، علی قائمی، ص ٣٢١
٥. وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ص١١٣ و ١١٥

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.