وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مسئله این است که شریعتی در کنار امثال مرحوم جلال آل احمد نه هم پیاله ی جریان روشنفکری بیمار دهه ی بیست که پیشرفت را مساوی با از فرق سر تا نوک پا غربی شدن می دانست شد و نه هم پیاله ی نسخه ی بروز شده ی آنها در دهه ی 80 یعنی روشنفکری ارتجاعی پوپری.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فرمان پاستوریزه کردن شریعتی

مسئله این است که شریعتی در کنار امثال مرحوم جلال آل احمد نه  هم پیاله ی جریان  روشنفکری بیمار دهه ی بیست که پیشرفت را مساوی با از فرق سر تا نوک پا غربی شدن  می دانست شد و نه هم پیاله ی نسخه ی بروز شده ی آنها در دهه ی 80 یعنی روشنفکری ارتجاعی پوپری.

بخش سیاست تبیان

مسئله این است که شریعتی در کنار امثال مرحوم جلال آل احمد نه  هم پیاله ی جریان  روشنفکری بیمار دهه ی بیست که پیشرفت را مساوی با از فرق سر تا نوک پا غربی شدن  می دانست شد و نه هم پیاله ی نسخه ی بروز شده ی آنها در دهه ی 80 یعنی روشنفکری ارتجاعی پوپری.


به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری تسنیم ، وقتی مبنا در قدرت ماندن باشد حتی به قیمت بی مبنایی فکری و ایدئولوژیک، آنگاه همه چیز قابل توجیه می شود ،از عالیجناب خواندن یک نفر تا تبدیلش به تنها مسیر دموکراسی خواهی در کشور، از سانسور چی بودن و تا غایت الآمال شدن یک سیاست مدار راست گرای حرفه ای در عرصه سیاسی تا گردش های فکری جدی معرفت شناسانه در یک بازه ی 30 و چند ساله، همه ی اینها  تنها با پراگماتیسم حاد لیبرال اصلاح طلبانه  قابل توجیه است. الگویی که از یک پدیده یا مسئله  فارغ از میزان بهره مندی از حق و حقیقت در جهت اغراض و اهداف تا جایی که به کار می آید استفاده کنیم.

مواجهه با مرحوم دکتر علی شریعتی به عنوان یک پدیده ی مناقشه برانگیز موثر در حوزه های روشنفکری و دانشگاهی هم در محافل اصلاح طلبانه ی لیبرال  از همین  الگو پیروی می کند، جریان اپورتونیستی که رمز بقای خود در دهه ی 60 را تمسک به شعارهای اولترا انقلابی می دانست و سنگین ترین بحث ها را در حوزه ی مقابله با استکبار، اقتصاد عدالت محور و مستضعف گرا، اختیارات حداکثری ولایت فقیه و..داشت یک نوع مواجهه با علی شریعتی دارد اما در دهه ی 70 و 80 که به یک باره همراه با موج ذوب شدن  در"دموکراسی بی سر و غیر متعهد" و یا خوشبینانه "سوسیال دموکراسی حاد" ظاهراً دچار دگردیسی معرفتی  شد نوعی دیگر.

احسان شریعتی فرزند دکتر شریعتی در همین خصوص می گوید: امروز عده ای از اصلاح طلبان، انتقادی که به دکتر وارد می کنند این است که اندیشه های او ظرفیت خوانش توتالیتر را دارد، در حالی که اتفاقاً این نوع خوانش را خود اینها باب کردند و در اندیشه هایشان خوانش های توتالیتری وجود دارد.

اصلاح طلبان این قرائت را داشتند که شریعتی ناقد دموکراسی لیبرال بوده و خواهان نوعی دموکراسی هدایت شده و متعهد است و لذا سوء استفاده ای که التقاطی ها و لیبرال ها و امثالهم می خواهند از شریعتی بکنند، غلط است و شریعتی در واقع همخوان با گرایش عام انقلاب است که به سوی نوعی رهبری عقیدتی و نظام هدایتی حرکت می کند. بعدها که خود همین اصلاح طلب ها لیبرال شدند و می خواستند با نظام، تسویه حساب کنند، به شکل نمادین با شریعتی تسویه حساب کردند.

در واقع انقلابی های نادمی که در  آغاز دهه ی 70 در" کیان و آیین" سرخوشانه می گفتند کارها با" عبدالکریمان دشوار نیست " فرمان پاستوریزه و هموژنیزه کردن را هم تحت تاثیر عبدالکریمان صادر کردند تا مبادا خوانش توتالیتر (شما بخوانید انقلابی!) از شریعتی صورت گیرد.

اما مسئله کجا بود که شریعتی با این ظرفیت بالای اجتماعی در فضای نخبگانی باید پاستوریزه شود؟ شاید مسئله این است که شریعتی در کنار امثال مرحوم جلال آل احمد نه  هم پیاله ی جریان  روشنفکری بیمار دهه ی بیست که پیشرفت را مساوی با از فرق سر تا نوک پا غربی شدن  می دانست شد و نه هم پیاله ی نسخه ی بروز شده ی آنها در دهه ی 80 یعنی روشنفکری ارتجاعی پوپری.

مسئله بنیادین بود در بعد هویت شناسی روشنفکری،شریعتی روشنفکر  را مسئول و  کسی می دانست  که نسبت به وضع انسانی در زمان تاریخی و مکان اجتماعی خودآگاهی دارد و لذا نسبت به آن احساس مسئولیت می َکند. 

به تعبیر دکتر شریعتی "کار روشنفکر فهمیدن این دو مساله است. او با دیدی که پیدا می کند، به ما می گوید که چه باید کرد. روشنفکر نه فیلسوف است، نه دانشمند، نه نویسنده و هنرمند. روشنفکر، متعصب خودآگاهی ست که روح زمان و نیاز جامعه اش را حس می کند و بینش و جهت یابی و رهبری فکری را داراست"

در نگاه مرحوم شریعتی که رهبران اغلب جنبش َهای مترقی و جوشان در دنیا، جنبش َهای ضداستعماری و آزادی َبخش، روشنفکران انقلابی و غیرآکادمیک بودند. و البته باید هم این َگونه باشد، به َدلیل این َکه تقریبا هیچ َکدام از رهبران انقلاب َهای بزرگ در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا، تحصیل َکرده َهای رسمی دانشگاهی نبودند؛ زیرا روشنفکرانی که مورد نظرند و می َتوانند توده َها را برآشوبند و مسیر تاریخ را تغییر بدهند، ، وارثان گالیله و کوپرلیک و ارسطو نیستند، بلکه کسانی بوده َاند که به َدنبال الگوهای پیامبران و رهبران بزرگ تاریخ َساز و مردمی بوده َاند.

شریعتی می فهمد که یک سوی این میدان تقلید و بی فکری و وادادگی ایستاده است، و می گوید که: روشنفکری ما، باید بفهمد که روح غالب بر فرهنگش اسلام است و خودش قبل از هرکس این را فهمیده، گرچه باصطلاح روشنفکر امروزی، این را نمی فهمد و گمان دارد افق ما همان دموکراسی و حقوق بشر و جامعه ی مدنی ست.

احتمالا یکی دیگر از بخش های پاستوریزه لازم تفکر شریعتی آنجاست که می گوید:" اگر به حقوق بشر( غربی ) قائل باشیم به رکود و حتی قهقرا و انحراف می افتیم"

در واقع این لوح حمورابی جدید[=حقوق بشر] در نظر دکتر متن مقدس نیست و حتی از این جهت که همه را به رکود و «سازش با همه چیز» دعوت می کند، قهقرا و انحراف است.

شاید شریعتی برای جریان مستفرنگ دهه ی 80 تا اینجا قابل تحمل باشد اما کار آنجا بیخ پیدا می کند که شریعتی وارد خطوط قرمز روشنفکران پوپری می شود و می گوید:"  از بمب اتمی بدتر، جامعه شناسی است. بمب اتمی ملت ها و بخشی از انسان ها را نابود می کند و جامعه شناس استعماری، جامعه را. این جامعه شناسی و روان شناسی ست که استعمار را این همه نیرومند کرد"

در واقع شریعتی اینجا دست به نقد حیثیت روشنفکریِ خود باخته می زند، چون سروش مدعی است  پائین بودن فهم مردم علت مطرح نبودن دموکراسی و حقوق بشر در شعارهای انقلابی است "می خواهم ادعا کنم که [...] غنای ذهنی و مفهومی و فرهنگی ما از چیزهایی چون دموکراسی و آزادی و حقوق بشر و امثال اینها در ابتدای انقلاب کافی نبوده و همین اجازه نمی داد که از آن ابتدا مطالبه دموکراسی در صدر مطالبات قرار بگیرد".

جالب اینجاست که جریان ارتجاعی دهه ی 80 حتی در نسبت انقلاب و علوم انسانی  با هم تفاهم هم ندارد شبستری در این باره می گوید : براساس حقوق بشر و دموکراسی دو انقلاب بزرگ در ایران رخ داد، انقلاب مشروطه و انقلاب سال 1357. اگر پای علوم انسانی به ایران باز نشده بود از این انقلاب ها خبری نبود.

چالش بعدی شریعتی با جریان تقی زاده و فرزندان معنوی اش در دهه ی 80  در مسئله ی دموکراسی است ، مرحوم شریعتی دموکراسی را مطلق و بی هدف نه می دانست و نه می خواست  و سخن از دموکراسی متعهد می کرد و می گفت: فلسفه ی سیاسی و شکل رژیم [در امت] نه «دموکراسی رأس ها» و «لیبرالیسم بی هدف بی مسئولیت» [...] بلکه مبتنی است بر «اصالت رهبری». رهبری متعهد انقلابی.

اما سروش دلش می خواهد که رهبری و نظام دینی حذف شود چون مدعی ست: تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است. با این تئوری اصولا نمی توان نظم دموکراتیک به وجود آورد.

چالش دکتر شریعتی  و جریان پوپری دهه ی 80 تنها در بعد مواجه با غرب و تمدن غرب نیست بلکه در مسئله ی چگونگی ساخت جامعه هم هست ،جریان ارتجاع پوپری شریعتی را احتمالا عنصری غیر پاستوریزه و آلوده  می داند چون هدفی متعهدانه دارد و تلاش و جهاد می کند، آرمانی دارد و جامعه ی آرمانی شریعتی، "جامعه ای «برادر»وار است که در آن می شود آزاد زیست و از شر اختلاف و جنگ تمام نشدنی بین انسان ها در امان بود. گرچه دکتر می داند که چنین زمانه ای فرا می رسد و: سرنوشت جبری تاریخ، پیروزی عدالت و قسط و حقیقت خواهد بود".(12) اما برای زمان غیبت هم باید کاری کرد و «باید به فکری که جنبه ی عملی دارد تکیه ی فکری بکنیم(13) باید «به خویشتن اصیل و انسانی و احیای ارزش های فرهنگی و فکری سازنده و مترقی و آگاهی بخش خودبرگردیم. (14) دکتر معتقد است «در زمان غیبت امام معصوم حکومت هایی که شیعه می تواند بپذیرد حکومت هایی هستند که به نیابت از امام شیعی و بر اساس همان ضوابط و همان راه و همان هدف بر مردم حکومت می کنند.

اما جریان واداده و غرب گرا معتقد است  «جامعه ی مسلمان می تواند هر حکومت بی ربط با دین را بپذیرد و می گویند: اینکه ملتی متشکل از مسلمانان باشد[...] بدین معنا نیست که نظام سیاسی آنها حتماً می باید یک «نظام سیاسی دینی» باشد.

درباب تفاوت های نظری تفکر دکترشریعتی و جریان عبدالکریمان و انقلابی های نادم می توان بیشتر هم نوشت اما اگر خود را جای تقی زاده های مدرن بگذاریم آیا همینقدر تفاوت کفایت نمی کند تا فرمان پاستوریزه و هموژنیزه کردن صادر کنیم ؟ این همه فاصله بس نیست تا دیگر شریعتی برای ما فقط بشود  یک شریعتی نوستالوژیک ، بشود تک جملاتی علیه قشری گری در اسلام-که البته ابدا جریان انقلابی موافقتی با اسلام قشری ندارد- و بشود پوششی سطحی برای پیش برد اهداف جریانی که هیچ هم خوانی با مغز تفکر دکتر شریعتی ندارند.


منبع : تسنیم

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین