تبیان، دستیار زندگی
اهی لای لای لای لای گل پونه گل پونه گل پونه بابات رفته دلم خونه دلم خونه دلم خونه بابات امشب نمی‌آید گرفتن بردنش شاید بخواب آروم چراغ من گل شب بوی باغ من بابات شب رفته از خونه که خورشید را بجنبونه لای لای لای لای گل ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گل پونه

نمونه‌ شعرهای زندانیان سیاسی دوران ستم‌شاهی


لای لای لای لای

گل پونه گل پونه گل پونه

بابات رفته دلم خونه دلم خونه دلم خونه

بابات امشب نمی‌آید

گرفتن بردنش شاید

بخواب آروم چراغ من

گل شب بوی باغ من

بابات شب رفته از خونه

که خورشید را بجنبونه

لای لای لای لای گل انجیر گل انجیر گل انجیر

بابات داره بپاش زنجیر بپاش زنجیر بپاش زنجیر

بپاش زنجیر صد خروار

چشماش خواب و دلش بیدار

خراب میشه در زندون

بابات مییاد شاد و خندون

لای لای لای لای لای گل خورشید

گل خورشید گل خورشید

بابات و برده‌ان تبعید

دلی مانند شیر داره

بچه‌ها صدها عمو داره

بخواب آروم گل امید

بابات حال تو رو پرسید

به او گفتم که شیری تو

پی اونو می‌گیری تو...