تبیان، دستیار زندگی
....... گم شد مداد رنگی من حالا کجا پیدا کنم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مداد رنگی

مداد رنگی

گم شد مداد رنگی ام 
  حالا کجا پیدا کنم
 
        مداد رنگی

باید که بعد از این کمی
                                                       چشمان خود را وا کنم
 
    شاید مدادم را کسی                                مداد رنگی

از کیف من بر داشته 
           مداد رنگی                                   حتماً فراموشش شده
                                                         جای خودش نگذاشته
 
 شایدکه توی خانه مان                                   مداد رنگی
 افتاده باشد بی خبر 
         مداد رنگی                                     یادم بماند خانه را
                                                        امشب بگردم بیشتر
 
 حالا بپرسم دیده است                               مداد رنگی
    آیا مدادم را کسی 
           مداد رنگی                                   طفلک مداد رنگی ام
                                                       می میرد از دل واپسی
 
                                                               مداد رنگی

koodak@tebyan.com
منبع : سایت یاران امین- تهیه: شهرزاد فراهانی
مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.