تبیان، دستیار زندگی
زیارت اربعین
زیارت اربعین
زیارت اربعین
زیارت اربعین، زیارت امام حسین (ع) در روز اربعین است. امام حسن عسکری (ع) زیارت اربعین را از نشانه‌ های مؤمن شمرده است از این‌ رو شیعیان توجه ویژه‌ ای به آن دارند.
آداب دفن میت
آداب دفن میت
آداب دفن میت
دفن در لغت به معنای به خاک سپردن مرده، پنهان کردن چیزى در زیر خاک و مانند آن است. دفن در اصطلاح عبارت است از در‌ خاک نهادن مرده؛ بدین گونه که گودالی در زمین، حفر کرده و مرده را در آن جاى دهند و رویش را بپوشانند؛ لیکن معناى لغوى آن اعم است.
احکام دفن اموات
احکام دفن اموات
احکام دفن اموات
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شدیدترین ساعات بر میت شب اول قبر است. این همان شب اولی است که او را دفن می کنند. اما چون تحیری دارد که هنوز خود را نیافته و نمی‌ خواهد در آن قبر زندگی کند ترس دارد.
دعای تلقین میت
دعای تلقین میت
دعای تلقین میت
تَلْقین مَیّت از مستحبات دفن است که هم قبل از پوشاندن قبر و هم بعد از پوشاندن قبر و هنگام برگشتن تشییع‌ کنندگان بر میت خوانده می‌ شود. تلقین اذکاری حاوی اعتقادات اسلامی است که با آدابی خاص بر میت خوانده می‌ شود.
مناجات الزاهدین
مناجات الزاهدین
مناجات الزاهدین
مُناجاتُ الزّاهِدین یا مناجات پارسایان، از مناجات‌ های پانزده‌گانه نقل شده از امام سجاد (ع) است. در مناجات زاهدین، دنیا محل مکر، خدعه، نیرنگ و فریب معرفی شده است. درخواست مقام زهد و وارستگی و درک لذت انس با خدا و لقا و شهود جمال کبریایی خدا، از دیگر مضامین این مناجات است.
مناجات المعتصمین
مناجات المعتصمین
مناجات المعتصمین
مُناجاتُ الْمُعْتَصِمین یا مناجات چنگ‌زنندگان به ریسمان الهی، از مناجات‌ های پانزده‌گانه نقل شده از امام سجاد (ع) است. امام در این مناجات درباره عظمت و اهمیت تمسک و اعتصام به خداوند و دین و هدایت‌ های الهی سخن گفته است.
مناجات الذاکرین
مناجات الذاکرین
مناجات الذاکرین
مُناجاتُ الذّاکِرین یا مناجات یادکنندگان خدا، از مناجات‌ های پانزده گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده و این مطلب که ما نمی‌ توانیم حق ذکر و یاد خداوند را به جای آوریم، محور اصلی این مناجات است.
مناجات العارفین
مناجات العارفین
مناجات العارفین
مُناجاتُ الْعارِفین یا مناجات خداشناسان، از مناجات‌های پانزده گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده و معرفت و شناخت خدا، محور این مناجات را تشکیل می‌دهد و حضرت در این مناجات به ما می فهماند که معرفتِ کنه ذات و صفات الهی محال است و بشر هرچه بکوشد، نمی‌ تواند به آن مرتبه از معرفت دست یابد.
مناجات المفتقرین
مناجات المفتقرین
مناجات المفتقرین
مُناجاتُ الْمُفْتَقرین یا مناجات نیازمندان، از مناجات‌ های پانزده گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده است و انسان را به فقر و نیازمندی خود به خداوند آگاه می‌کند و این باور و معرفت را در او پدید می‌آورد که انسان در آنچه دارند و در آنچه که ندارد، سر تا پا نیازمند و محتاج خداست.
مناجات المتوسلین
مناجات المتوسلین
مناجات المتوسلین
مُناجاتُ الْمُتَوَسّلین یا مناجات توسل کنندگان، از مناجات‌ های پانزده گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده و وسائل توسل و تقرب به خداوند، لطف و کرم خداوند و اینکه انسان تنها در مأمن آرامش الهی می‌آساید، از موضوعات این مناجات است.
مناجات المحبین
مناجات المحبین
مناجات المحبین
مُناجاتُ الْمُحِبّین یا مناجات دوست‌ داران، از مناجات‌ های پانزده‌ گانه نقل شده از امام سجاد (ع) که حاوی مفاهیمی از جمله محبت خداوند، لوازم و آثار محبت به خداوند، و بندگی و لطف و عنایت خداست.
مناجات المریدین
مناجات المریدین
مناجات المریدین
مُناجاتُ المُریدین یا مناجات اهل ارادت، از مناجات‌ های پانزده گانه نقل شده از امام سجاد (ع). وصول به خداوند و تقرب به او، وجود راه های گوناگونی برای وصول به مقصد آخرت و قرب الهی و ویژگی‌ های همسفران شایسته از موضوعات این مناجات است و ایشان احسان خداوند به بندگان مطیع خویش و رحمت و رأفت او در حق غافلان را به عنوان صفات ویژه خداوند بیان می‌کند.
مناجات المطیعین
مناجات المطیعین
مناجات المطیعین
مُناجاتُ الْمُطیعین یا مناجات فرمان برداران خدا، از مناجات‌ های پانزده گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده است. درخواست توفیق بندگی و انجام تکالیف الهی و زائل کردن شک و ریب از موضوعات این مناجات است. حضرت به ما یاد می دهد که همت بلند داشته باشیم و عالی ترین مقامات که‌‌ همان هم نشینی با پیامبران الهی است، را از خداوند مسئلت کنیم.
مناجات الشاکرین
مناجات الشاکرین
مناجات الشاکرین
مُناجاتُ الشّاکِرین یا مناجات شکرگزاران، از مناجات‌ های پانزده‌گانه است که از امام سجاد (ع) نقل شده و عوامل غفلت از شکرگزاری نعمت‌ های خدا، عجز از شکرگزاری و نیز کوتاهی بندگان در قدردانی و شکر آن ها از موضوعات این مناجات است که امام سجاد (ع)، نعمت‌ های مادی و معنوی را نام می‌ برد.