تبیان، دستیار زندگی
در سفره مرگ آمده است صدای آمدن دندان بر قلم همراه با صدای گلوله است که پشت همین میدان در ابتدای همین کوچه بر سینه جوان تو می تازد و باز میکند آنرا همچون سفره و لقمه بغض می شود گلوله می شود گلوی مرا می بندد گلوی من بسته است د...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرگ در سفره

در سفره مرگ آمده است

صدای آمدن دندان بر قلم

همراه با صدای گلوله است

که پشت همین میدان

در ابتدای همین کوچه

بر سینه جوان تو می تازد

و باز میکند آنرا همچون سفره

و لقمه بغض می شود

گلوله می شود

گلوی مرا می بندد

گلوی من بسته است

در سفره مرگ آمده است

طاهره صفارزاده


لینک:

گزیده اشعار