سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
د(ع) ·          اشاره                الف) كتابهاى چاپى عربى ب) كتابهاى چاپى فارسى  &nbsp...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

كتابنامه امام سجاد(ع)

·اشاره

الف) كتابهاى چاپى عربى

ب) كتابهاى چاپى فارسى

ج) كتابهاى چاپى اردو

د) كتابهاى خطى عربى

هـ) كتابهاى فارسى (خطى)

· اشاره

مقاله‌اى را كه در پیش روى دارید به بحث از كتابهاى چاپى و موجود پیرامون حضرت امام سجاد(ع) پرداخته است. اما پیش از ورود به اصل مقاله یادآورى چند نكته ضرورى مى‌نماید:
نگارنده ادعاى جستجوى كامل را ندارد اما نهایت كوشش خویش را در این امر مصروف داشته است.
مقاله شامل كتابهاى مستقل در شرح احوال امام سجاد(ع) است و از ذكر كتابهاى ضمنى و مقالات اجتناب شده است.
برخى از كتابها جزو منابع درجه دوم به شمار می‌‌آیند و از استحكام و تحلیل و نوآورى برخوردار نیستند و تنها به دلیل فراگیر بودن مقاله به نام آنها اشاره شده است.
این مقاله شامل معرفى كتابهاى چاپى عربى, فارسى و اردو مى‌باشد.
اسامى كتابها به ترتیب حروف الفبا فهرست شده است و مشخصات هر عنوان شامل نام كتاب, نویسنده و احیانا مترجم و مصحح, محل نشر, نام ناشر, سال انتشار, قطع و تعداد صفحات آورده شده‌است.
در مواردى كه این مشخصات به طور كامل درج نشده, به این دلیل است كه كتاب از نزدیك مورد بررسى نگارنده قرار نگرفته است.
اگر مشخصات هر یك از كتابهاى یاد شده از منبعى نقل شده باشد, نام كتاب ماءخذ در ذیل آن ذكر شده است


الف) كتابهاى چاپى عربى

1. الامام الرابع الامام على بن الحسین زین العابدین

گروه نویسندگان, ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانى, قم, مؤسسه در راه حق, 1370, رقعى, 40ص.

2. الامام الرابع زین العابدین على بن الحسین

شیخ محمد حسن قبیسى عاملى, بیروت, 1403ق1983/م, وزیرى, 127ص.
الحلقات الذهبیه ـ 17.

3. الامام زین العابدین

سید عبدالرزاق موسوى مقرّم (1316ـ 1391ق), نجف, مكتبة الحیدریه,1374ق,وزیرى, 436ص ( این كتاب دو بار به فارسى ترجمه شده است).

4. الامام زین العابدین

گروه نویسندگان, چاپ سوم, تهران, مؤسسة البلاغ, 1371, جیبى, 93ص (این كتاب به فارسى ترجمه شده است).

5. الامام زین العابدین

گروه نویسندگان, قم, مؤسسة الامام الحسین , 1371ش 1413/ق, رقعى, 26ص.

6. الامام زین العابدین

اسحق شاكر العشى, بیروت, دارالبلاغه, 1412ق.

7. الامام زین العابدین

[میرابوالفتح دعوتى], چاپ سوم, بیروت, الدار الاسلامیه, 1410ق1990/م, وزیرى, 26ص (مصوّر, ویژه نوجوانان).

8. الامام زین العابدین على بن الحسین

احمد فهمى محمد, قاهره, بى نا, بى تا, وزیرى, 160ص.
اهل البیت فى المكتبة العربیه, ص207.

9. الامام زین العابدین عنقود مرصع

سلیمان كتانى (این كتاب در مسابقه تألیف از سوى مؤسسه آل البیت{ به مقام سوم دست یافت و به زودى به چاپ مى رسد).
الرصد الثقافى, ص60.

10. الامام السجاد

حسین باقر, بغداد, مطبعة الحوادث, 1979م, رقعى, 196ص.

11. الامام السجاد

گروه نویسندگان, بیروت, دارالزهراء, 1412ق (از سرى حیاة الرسول و اهل بیته المجاهدین).

12. الامام السجاد: دراسة تحلیلیه

كریم جبر الحسن, مراجعه و تقدیم: سید جعفر مرتضى عاملى, بیروت, مؤسسة البلاغ, 1989م.

13. الامام السجاد قدوة و اسوة

سید محمد تقى مدرّسى, تهران, رابطة الاخوة الاسلامیه, 1404ق, رقعى, 96ص (این كتاب به فارسى ترجمه شده است).

14. الامام على بن الحسین

على محمدعلى دخیل, چاپ دوم, بیروت, دارالتراث الاسلامى, 1394ق1974/م, رقعى, 103ص.

15. الامام على بن الحسین

سید مهدى آیت اللهى, ترجمه كمال السید, قم, انتشارات انصاریان, 1374, وزیرى, 28ص (مصور, ویژه نوجوانان).

16. الامام على بن الحسین زین العابدین

سعید تقى شمس الدین, قم, انتشارات مدین, 1416ق, رقعى, 80ص.

17. الامام على بن الحسین السجاد

سید عبدالودود امین, مراجعه و تقدیم: شیخ عفیف نابلسى, كویت, دارالتوجیه الاسلامى, 1400ق, رقعى, 117ص (از سرى الائمة الاثنا عشر, بطولة و جهاد).

18. بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ج46)

علامه مولى محمد باقر مجلسى اصفهانى (1037ـ 1110ق), چاپ دوم, بیروت, داراحیاء التراث العربى, 1403ق1983/م, وزیرى, 209ص (این كتاب به فارسى ترجمه شده است).

19. بلاغة الامام على بن الحسین

جعفر عباس حایرى, تقریظ: علامه سید عبدالحسین شرف الدین موسوى, چاپ سوم, قم, مكتبة الثقلین, بى تا, رقعى, 290ص (این كتاب شامل خطبه ها, نامه ها و كلمات قصار امام سجاد بوده و به فارسى ترجمه شده است).

20. جهاد الامام السجاد زین العابدین

سید محمد رضا حسینى جلالى
قم, بى نا, 1413ق1372/ ش, وزیرى, 336ص (این كتاب در مسابقه تألیف پیرامون امام سجاد رتبه نخست را به دست آورد).

21. الجهاد الصامت فى تحلیل موقف الامام على بن الحسین فى الصحیفة السجادیه

سید محمد صادق صدر, بغداد.

22. ترجمة الامام السجاد (من تاریخ مدینة دمشق)

ابن عساكر ابوالقاسم على بن حسن دمشقى (499ـ 571ق), تحقیق: محمد باقر محمودى, قم, مجمع احیاء الثقافة الاسلامیه, 1372ش1414/ق, رحلى, 120ص.

23. حیاة الامام زین العابدین (دراسة و تحلیل)

باقر شریف قرشى, بیروت, دارالاضواء, 1409ق 1988/ م, وزیرى, 2ج, 262«423ص (این كتاب به فارسى ترجمه شده است).

24. حیاة الامام على بن الحسین و تراجم اصحابه

شیخ كاظم بن جواد ساعدى, نجف, مطبعة الغرى, 1375ق 1955/م, رقعى, 440ص.

25. الحیاة السیاسیة للامام السجاد

شیخ نورى حاتم, بیروت, مؤسسة المرتضى العالمیه, 1414ق1994/م, وزیرى, 185ص.

26. دراسات عن الامامین: على زین العابدین و على الرضا

محمدعلى اسبر, بیروت, دارالاصاله, 1411ق1991/ م.

27. الدروع الداودیة فى معاجز العترة الاحمدیه (ج1)

احوال الامام السجاد
ملا داود كعبى
تقریظ: علامه شیخ محمد حسین كاشف الغطاء (1293ـ 1371ق), نجف, مطبعة الحیدریه, 1371ق, رقعى, 113ص.

28. ذكرى وفاة الامام على بن الحسین زین العابدین

گـروهـى از نویسنـدگان كربـلا, مطبعة الغرى, 1386ق, رقعى, 32ص.

29. زین العابدین

شیخ عبدالحلیم محمود (شیخ جامع الأزهر), قاهره, دارالاسلام, 1973م, 146ص.
مجله تراثنا, ش10, ص50.

30. زین العابدین على بن الحسین

عبدالعزیز سیّد الاهل, چاپ دوم, قاهره, مكتبه وهبه, 1961م, رقعى, 110ص (این كتاب, دوبار به فارسى ترجمه شده است).

31. زین العابدین على بن الحسین بن على بن ابى طالب

محمد عبدالرحیم, بیروت, دارالایمان, 1988م, 96ص.

32. السجاد على

حسین شاكرى, قم, نشر الهادى, 1415ق,وزیرى,320ص(از موسوعة المصطفى و آله).

33. شرح قصیدة الفرزدق و تخامسیها

سلطان على صابر شوشترى, قم, نشر مدین, 1373, وزیرى, 205ص (در این كتاب شش تخمیس قصیده فرزدق ذكر شده است, آنها عبارتند از: تخمیس سید نصراللّه حایرى, سید راضى قزوینى, محمد بن خلفه حلّى, شیخ محمد سماوى, مصطفى جواد بغدادى و شخص مؤلف).

34. الصحیفة السجادیة خصائصها ومضامینها

شلتاغ عبود (این كتاب در مسابقه تألیف, از سوى مؤسسه آل البیت { مقام دوم را احراز كرد و به زودى چاپ مى شود).
الرصد الثقافى, ص60.

35. عوالم العلوم و المعارف الاحوال من الآیات الاخبار و الاقوال (ج18)

ملا عبداللّه بن نوراللّه بحرانى اصفهانى (ق12هـ), مقدمه: سید محمد باقر موحد ابطحى, قم, مؤسسة الامام المهدى (عج), 1407ق 1365/ش, وزیرى, 351ص.

36. فى رحاب الامام زین العابدین

نافع خفاجى, بغداد, دارالانوار, 1978م.

37. فى رحاب سیاسة الامام زین العابدین

محمود بغدادى, قم, كنگره جهانى هزاره شیخ مفید, 1413ق1372/ش, وزیرى, 34ص.

38. فى رحاب الصحیفه

عبدالامیرالورد, بغداد, 1966م.

39. فى رحاب الصحیفة السجادیة

سید عباس موسوى, بیروت, دارالمرتضى, 1411ق.

40. فى ظلال الصحیفة السجادیه

شیخ محمد جواد مغنیه (م1400ق), بیروت, دارالتعارف, 1979م.

41. الكواكب السماویة فى شرح القصیدة الفرزدقیه

علامه شیخ محمد سماوى نجفى (1292 ـ 1370ق), نجف, مكتبة الحیدریه, 1360ق (وى در این كتاب, قصیده فرزدق در مدح امام سجاد را شرح وتخمیس نموده علاوه بر آن, تخمیسات دیگر این قصیده را نیز آورده است). رقعى, 272ص.
الذریعه, ج4, ص11.

42. المحاورة بین الامام على بن الحسین و بین الحجاج بن یوسف الثقفى

محمود عبداللّه الكاظمى الكتبى.
رك: المطبوع من مؤلفات الكاظمین,ص67.

43. منهاج التحرك عند الامام السجاد

عبدالكریم آل نجف, وزیرى, 125ص (در مجله دراسات و بحوث, ش3 (1402ق) ص146ـ 269).

44. النظریة السیاسیة لدى الامام زین العابدین

محمود بغدادى, قم, مجمع جهانى اهلبیت, 1374ش1416/ق, وزیرى, 450ص.

45. و سلاحه البكاء

كمال السیّد, قم, انتشارات انصاریان, 1996م1417/ق, رقعى, 159ص.

46. وفاة الامام السجاد على بن الحسین

شیخ حسین بن على عصفورى بلادى بحرانى (م1387ق), قم, منشورات الشریف الرضى, 1411ق (چاپ افست), رقعى, 56ص.

47. ولادة امام زین العابدین

سید محمد حسین طالقانى, نجف, دارالمعارف, 1387ق, رقعى, 31ص.


ب) كتابهاى چاپى فارسى

1. امام چهارم پاسدار انقلاب خونین كربلا

على اكبر حسنى, قم, انتشارات نـسـل جوان, 1356, جیبى, 215ص.

2. امام زین العابدین

امید امیدوار, قم, انتشارات شفق, 1357, جیبى, 32ص (از سرى سیرى در تاریخ).

3. امام زین العابدین

سید كاظم ارفع, تهران, مؤسسه فیض كاشانى, 1370, رقعى, 78ص (از سرى سیره عملى اهلبیت ـ 6).

4. امام سجاد

الف, كاویانى, قم, دفتر نشر حرّ, 1358, رقعى, 63ص.

5. امام زین العابدین یادگـار كربلا

عبدالامیر فولادزاده, قم, كانون نشر اندیشه هاى اسلامى, بى تا, وزیرى, 45ص (مصور, ویژه نوجوانان).

6. امام سجاد جمال نیایشگران

گروه تاریخ اسلام بنیاد پژوهشهاى اسلامى, نگارش: احمد ترابى, مشهد, بنیاد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى, 1373, وزیرى, 328ص (بررسى شخصیت معنوى, اجتماعى, علمى, سیاسى و جلوه هایى از زندگانى و درسهاى امام سجاد ).

7. امام سجاد و داستان حرّه

رضا استادى (در كتاب ده رساله, ص335 ـ 359) قم, دفتر انتشارات اسلامى, 1372, وزیرى, 25ص.

8 . بهترین زندگى در پرتو سخنان امام سجاد

مسعود رضا نورى, چاپ تهران (بى نا, بى تا), وزیرى, 76ص.

9. پژوهشى در زندگى امام سجاد

حضرت آیت اللّه خامنه اى (رهبر معظم انقلاب اسلامى), تهران, دفتر مركزى حزب جمهورى اسلامى, 1361, رقعى, 80ص.

10. پیامى از صحیفه سجادیه

علاء الدین حجازى, تهران, كانون نشر و پژوهشهاى اسلامى, 1358, رقعى, 88ص.

11. پیشواى چهارم حضرت امام سجاد

گروه نویسندگان, قم, مؤسسه در راه حق, 1371, رقعى, 54ص (این كتاب به عربى, تركى و اردو ترجمه شده است).

12. تحلیلى از زندگانى امام سجاد

باقر شریف قرشى, ترجمه محمدرضا عطایى, مشهد, كنگره جهانى حضرت رضا, 1372, وزیرى, 2ج,450«766 ص.

13. ترجمه جلد 11 بحار الانوار (زندگانى امام سجاد و امام محمد باقر )

علامه مولى محمد باقر مجلسى اصفهانى (1037ـ 1110ق), ترجمه موسى خسروى, تهران, انتشارات اسلامیه, 1396ق, وزیرى, 267ص.

14. تعزیه سجّادیه

عبدالجواد خراسانى (جودى) (م1302ق) (در32 صفحه به چاپ رسیده است).
رك: الذریعه, ج9, ص209.

15. چراغ روشن در دنیاى تاریك, یا زندگانى امام سجاد

سید جعفر شهیدى, تهران, انتشارات علمى, 1344, رقعى, 232ص.

16. حضرت امام زین العابدین

میرابوالفتح دعوتى, قم, انتشارات شفق, بى تا, وزیرى, 26ص (مصور, ویژه نوجوانان).

17. حضرت امام سجاد

گروه كودكان و نوجوانان بنیاد بعثت, بازنویسى: مهدى رحیمى, چاپ دوم, تهران, بنیاد بعثت 1374, رقعى, 120ص (از سرى برگزیدگان ـ6).

18. حضرت سجاد, على بن الحسین

فضل اللّه كمپانى, تهران, انتشارات خزر, 1357, وزیرى, 335ص.

19. حضرت على بن الحسین, زین العابدین

عبدالمنتظر قدوسیان, تهران, 1353, 32ص.

20. خطبه ها, نامه ها و سخنان امام سجاد, على بن الحسین

جعفر حایرى, ترجمه احمد صادقى اردستانى, تهران, انتشارات خزر, 1355, رقعى, 335ص.

21. در رهگذر كوفه و شام و خطبه هاى امام سجاد و آثار آن

حسین عمادزاده اصفهانى (1325ـ 1410ق), تهران.

22. دنیاى ناشناخته نیایش (نگرشى برنیایش امام سجاد )

شهید علیرضا تقدّس, چاپ هفتم, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1371, رقعى, 88ص.

23. راه و رسم زندگى از نظر امام سجاد

ترجمه و تنظیم: على گلزاده غفورى, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1355, رقعى, 223ص.

24. رهبر آزادگان, سید ساجدان, على بن الحسین

سید عبدالرزاق موسوى مقرم (1316ـ 1395ق), ترجمه مرتضى فهیم كرمانى, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1374, وزیرى, 528 ص.

25. زندگانى امام چهارم, حضرت زین العابدین

حسین عماد زاده اصفهانى (1325 ـ 1410ق), چاپ سوم, تهران, انتشارات سعدى, وزیرى, 477ص.

26. زندگانى امام چهارم, حضرت امام سجاد

نوشته هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق, ساده نویسى: دفتر تحقیق و تألیف كتب درسى, چاپ سوم, تهران, سازمان نهضت سواد آموزى, 1375.

27. زندگانى امام زین العابدین

عبدالعزیز سید الاهل, مترجم: حسین وجدانى, چاپ دوم, تهران, انتشارات محمدى, 1342, رقعى, 109ص.

28. زندگانى امام زین العابدین

حسین حماسیان (صابر كرمانى), تهران, انتشارات اقبال, 1344, رقعى, 64ص (مصوّر, ویژه نوجوانان).

29. زندگانى امام زین العابدین على بن حسین

علامه سید محسن امین عاملى (1282 ـ 1371ق), ترجمه حسین وجدانى, تهران, انتشارات امیر كبیر, 1353, رقعى, 119ص.

30. زندگانى امام زین العابدین

سید عبدالرزاق موسوى مقرم, ترجمه حبیب روحانى, مشهد, بنیاد پژوهشهاى اسلامى, 1374, وزیرى, 629ص.

30. زندگانى امام سجاد

سید عبدالرزاق موسوى مقرم (1316ـ 1391ق), ترجمه عزیزاللّه عطاردى قوچانى, تهران.

32. زندگانى با سعادت امام سجاد

مرتضى جوادى, قم, 1345, رقعى, 323ص.
فهرست كتابهاى چاپى فارسى, ج2, ص2792.

33. زندگانى على بن الحسین

سید جعفر شهیدى, چاپ چهارم, تهران, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, 1371, وزیرى, 230ص.

34. زندگانى على بن الحسین, ملقّب به سجاد

محمد رسول بازرگانى, تهران, دانشكده ادبیات و علوم انسانى, 1332, 114ص (پلوكپى).

35. زندگى و سیماى حضرت امام على بن الحسین, زین العابدین

سید محمد تقى مدرسى, ترجمه محمد صادق شریعت, تهران, مؤسسه فرهنگى انصار الحسین , 1370, وزیرى, 108ص.

36. زندگینامه و خطبه امام سجاد در شام

على محمدى, قم, انتشارات قلم, 1371ش1413/ق, جیبى, 48ص.

37. زین العابدین

عبدالعزیز سیّد الاهل, ترجمه حسین فلاح, تهران, شركت كتابهاى جیبى (ماه نو), بى تا.
فهرست كتابهاى چاپى فارسى, ج2, ص2844.

38. ستارگان درخشان (ج6) (سرگذشت امام چهارم, حضرت سجاد و مختار ثقفى)

محمد جواد نجفى, چاپ پنجم, تهران, كتابفروشى اسلامیه, 1401ق, جیبى, 288ص.

39. سجّاد

گروه نویسندگان, تهران, مكتب الامام المنتظر.

40. سجادیه زنجانى

سید مجتبى حسینى میرصادقى زنجانى, مشهد, انتشارات اردشیر, 1373, رقعى, 155ص.

41. سخنان امام سجاد, على بن الحسین (از سلسله سخنان كوتاه پیشوایان مذهبى)

گرد آورى و ترجمه محمد هادى فقهى, تهران, 1349, جیبى, 68ص.

42. سخنان سجاد

ترجمه و تألیف: ناصرالدین صاحب الزمانى, تهران, انتشارات اخگر, 1326, رقعى, 25ص.

43. سرچشمه هاى نور: امام سجاد

گروه نویسندگان مؤسسة البلاغ, ترجمه واحد تدوین و ترجمه, تهران, سازمان تبلیغات اسلامى, 1368, جیبى, 96ص.

44. سیره امام سجاد

هیئت تحریریه, اهواز, حوزه علمیه, 1375, رقعى, 64ص (از سرى سرچشمه زندگى).

45. شام غریبان (داستان زندگى امام سجاد )

باز آفریده: رضا شیرازى, تهران, انتشارات پیام آزادى, 1371, رقعى, 119ص.

46. شرح زندگانى چهارمین امام شیعیان, على بن الحسین سید الساجدین

على پناه, تهران, انتشارات فروغى, بى تا, رقعى, 77ص.

47. على بن الحسین كیست؟

سید جواد سجادى نجف آبادى, اصفهان, بى نا, 1401ق1359/ش, وزیرى, 330ص (186ص: زندگانى امام سجاد«155ص: اولاد احفاد امام سجاد و فواید متفرقه).

48. فریاد یك رهبرى (زندگانى معصوم ششم)

محمد یوسف حریرى, چاپ دوم, قم, دارالتبلیغ اسلامى, 1397ق, رقعى, 157ص.

49. كتاب شناسى امام چهارم

سید جمال حیدرى, شیراز, شب شعر عاشورا, 1376, رقعى, 24ص.

50. معصوم ششم, حضرت امام زین العابدین

سید مهدى آیت اللهى (دادور), تهران, انتشارات جهان آرا, 1368, وزیرى, 23ص (مصوّر, ویژه نوجوانان) (این كتاب به عربى, اردو, تركى, انگلیسى, فرانسوى و تاجیكى ترجمه شده است).
51. معصوم ششم (على بن الحسین, سید الساجدین )
جواد فاضل (1335ـ 1381ق), تهران, انتشارات علمى, بى تا, رقعى, 180ص «195ص (ترجمه فرازهایى از صحیفه مباركه سجادیه).

52. مكتب سجاد

على شریعتى (م1356, تهران, كتابفروشى امّت, 1356, 63ص.

53. مناجاتهاى حضرت سجاد یا سخنان امام زین العابدین

[؟], تهران, شركت سهامى طبع كتاب, بى تا, رقعى, 114ص.

54. نكته هاى اخلاق و عرفان در مناجاتهاى سید ساجدان

محسن غرویان, قم, انتشارات نبوى, 1372, رقعى, 56ص.

55. نگاهى بر زندگى امام سجاد

محمد محمدى اشتهاردى, تهران, نشر مطهر, 1374, رقعى, 144ص.


ج) كتابهاى چاپى اردو

1. امام زین العابدین, على بن الحسین

سید ضیاء الحسن موسوى كنتورى (1338ـ 1398ق), كراچى, مكتبه و العصر, 1395ق, رقعى, 110ص.

2. حضرت امام زین العابدین

گروه نویسندگان مؤسسه در راه حق, ترجمه سید احمد على عابدى, فیض آباد, نور اسلام, 1405ق1985/م, رقعى, 53ص.

3. حضرت امام زین العابدین كى سوانح حیات

گروه نویسندگان, به اهتمام ملك صادق على عرفانى, لاهور, 1379ق1959/م, وزیرى, 177ص.

4. الحیاة العابدیه(فى سوانح الامام السجاد )

مولى غلامعلى بهاونگرى هندى (1283ـ ح1367ق), هند.
الذریعه, ج7, ص120.

5. سوانح امام زین العابدین

سید مظهر حسن سهارنپورى هندى (1269ـ 1350ق).
مطلع انوار, ص649.

6. سوانح امام زین العابدین

سید على جعفرى (1329ـ 1385ق), هند.
مطلع انوار, ص377.

7. سیره على بن الحسین

[؟], هند.
الذریعه, ج12, ص280.

8. صحیفة العابدین فى حیاة الامام زین العابدین

سید اولاد حیدر بلگرامى, هند.
الذریعه, ج15, ص22; نقباء البشر, ج1, ص184.

9. معصوم ششم (حضرت امام زین العابدین )

سید مهدى آیت اللهى (دادور), ترجمه گروه مترجمان, قم, انتشارات, انصاریان, 1371, وزیرى, 24ص (مصوّر, ویژه نوجوانان).

10. مناقب اهل البیت (ترجمه قصیده فرزدق در مدح امام سجاد به اردو)

هند.
رك: الذریعه, ج22, ص324.


د) كتابهاى خطى عربى

1. آثار و بركات الامام زین العابدین

سید هاشم ناجى موسوى جزایرى.

2. آفاق قرآنیة فى فكر الامام زین العابدین

طالب سنجرى.
الرصد الثقافى, ص60.

3. اخبار على بن الحسین

ابو احمد عبدالعزیز بن یحیى جلّودى ازدى بصرى (م302ق).
رجال نجاشى, ج2, ص56.

4. اخبار على بن الحسین

حافظ قاضى ابوبكر جعابى: محمد بن عمربن محمد تمیمى بغدادى (284ـ 355ق)
رجال نجاشى, ج2, ص320.

5. الادب السیاسى لدى الامام زین العابدین

محمود بغدادى.

6. ادعیة زین العابدین

سید ابو ابراهیم ناصر بن رضا بن محمد بن عبداللّه علوى حسینى (شاگرد شیخ طوسى (م460ق)).
فهرست شیخ منتجب الدین رازى (در بحار الانوار, ج102, ص288).

7. الامام زین العابدین فى شعر القدماء والمعاصرین

اسماعیل الخفاف.
الرصد الثقافى, ص60.

8. الامام السجاد امتداد النبوة فى حركیة الرسالة

نبیل على صالح.
الرصد الثقافى, ص60.

9. الامام السجاد جهاد و امجاد

حسین الحاج حسن.
الرصد الثقافى, ص60.

10. الامام السجاد قدوة العباد و ارباب السیاسه

ابوصلاح المظفر.
الرصد الثقافى, ص60.

11. الامام على بن الحسین من المهد الى اللحد

عدى محمد احمد.
الرصد الثقافى, ص60.

12. امامة على بن الحسین دراسة وتحلیل

محمد محمود كلوت.
الرصد الثقافى, ص60.

13. الامثال و الحكم المستخرجة من كلمات الامام زین العابدین

شیخ محمد غروى.

14. البدیعیة النونیة و شرحها (فى مدح الامام السجاد زین العابدین )

[؟].
الذریعه, ج3, ص74.

15. ترجمه عوالم (بخش زندگى امام سجاد )

نوشته ملا عبداللّه بحرانى اصفهانى (ق12هـ), ترجمه سید احمد حسینى اردكانى (1175 ـ بعد 1242ق).

16. تفسیر القرآن عند الامام السجاد

شیخ محمود بغدادى (این كتاب آماده چاپ است).

17. حیاة الامام زین العابدین

شیخ یاسین محمد عمار.
الرصد الثقافى, ص60.

18. حیاة الامام السجاد

سید محمد حسینى شیرازى.
العراق بین الماضى و الحاضر والمستقبل, ص629.

19. دعوات زین العابدین

سید ابوالقاسم زید بن اسحق جعفرى (از شاگردان شیخ حسن حسكابن حسین بن بابویه قمى).
فهرست شیخ منتجب الدین (در بحار الانوار, ج102, ص233).

20. دیوان الامام السجاد

سید مجیب الرفیعى.
الرصد الثقافى, ص60.

21. دیوان شعر الامام زین العابدین

محمود بغدادى

22. كتاب زهد على بن الحسین

شیخ صدوق: ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى رازى (ح306 ـ 381ق).
رجال نجاشى, ج2, ص314.

23. سفن النجاة (ج6)

شیخ غلامحسن نجفى نجف آبادى (م1349ق) (وى براى هر یك از ائمه اطهار, كتابى جداگانه نگاشته است).
الذریعه, ج12, ص192; نقباء البشر, ج4, ص623.

24. ضفة النور (او حیاة الامام السجاد )

عبدالمجید فرج اللّه.
الرصد الثقافى, ص60.

25. عبرات المحبین عن الامام زین العابدین

على سعید.
رك: الرصد الثقافى, ص61.

26. فقه الامام زین العابدین

شیخ محمود بغدادى.

27. فى رحاب امیر العابدین و زین الساجدین

عارف ثامر.
الرصد الثقافى, ص61.

28. قرائة فى حیاة الامام السجاد

نورى نعمة البطاط.
الرصد الثقافى, ص60.

29. كلمة الامام السجاد

شهید سید حسن حسینى شیرازى, (1354ـ 1400ق).
العراق بین الماضى و الحاضر و المستقبل, ص677.

30. لجج الحقایق فى تواریخ الحجج على الخلایق (ج6)

حاج ملاّ احمد یزدى مشهدى (م ح1310ق).
الذریعه, ج18, ص296; نقباء البشر, ج1, ص96.

31. مسند الامام السجاد

شیخ عزیزاللّه عطاردى (این كتاب به زودى به چاپ مى رسد).

32. مسند الامام على بن الحسین

مهدى انصارى قمى.

33. مكاتیب الامام السجاد

شیخ على احمدى میانجى.

34. ذكر من روى عن على بن الحسین

شیخ صدوق: ابوجعفر محمد بن على بن … بابویه قمى (ح306 ـ 381ق).
رجال نجاشى, ج2, ص314.

35. كتاب (من روى عن على بن الحسین )

حافظ بن عقده زیدى جارودى, ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید ـ ثقه عظیم جلیل القدر (249 ـ 333ق).
رجال نجاشى, ج1, ص240.

36. منهج تفسیر القرآن لدى الامام زین العابدین محمود بغدادى.

37. وصى الرسول الرابع الامام على بن الحسین السجاد عصره و حیاته.

شیخ احمد على رجب.
الرصد الثقافى, ص60.

38.و مضات من حیاة الامام زین العابدین

محمد الحاجى.
الرصد الثقافى, ص61.

39. هیبة الحق (لمحة عن حیاة الامام السجاد)

عبدالزهرة الركابى.
الرصد الثقافى, ص60.


هـ) كتابهاى فارسى (خطى)

1. امام سجاد

جواد محدّثى.

2. ترجمه (عوالم العلوم): كتاب زندگى امام سجاد

ملا عبداللّه بحرانى اصفهانى, ترجمه سید احمد بن محمد حسینى اردكانى (1175 ـ بعد 1242ق).

3. سیره سیاسى امام سجّاد(ع)

سیّداحمد خاتمى (آماده چاپ).

4. شروح صحیفه سجّادیه

ناصر باقرى بیدهندى (آماده چاپ).

كتابنامه ائمه اطهار (ع) , ناصر الدین انصارى قمى

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین