تبیان، دستیار زندگی
روزهای نزدیک کنکور برای داوطلبان و اولیای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا بی هیچ تردیدی کنکور با نحوه حضور در آن، تأثیر به سزایی در آینده دور و نزدیک داوطلبان دارد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هفته های آخر مانده به کنکور

تمرکز: چرا؟ چگونه؟ با چه روشی؟

روزهای نزدیک کنکور برای داوطلبان و اولیای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا بی هیچ تردیدی کنکور با نحوه حضور در آن، تأثیر به سزایی در آینده دور و نزدیک داوطلبان دارد.

کنکور

بی جهت نیست که سالانه بیش از ۹ میلیون نفر دانش آموز، دیپلمه، فارغ التحصیل، دانشجو، معلم، مدیر، طراح سوال، پشتیبانی، مشاوره، کارکنان آموزش و پرورش، بهداشت و آموزش عالی، نشریات و رسانه ها و اولیا و یکی از ویژگی های طبیعی رویارویی با اتفاق های ویژه و غیر قابل تکرار ظهور پدیده اضطراب است و هر چه میزان نامعلومی و ریسک در آن بیشتر باشد میزان اضطراب نیز به همان نسبت بیشتر است و از دیگر سو هر چه نتیجه قابل پیش بینی با نتیجه دلخواه فاصله بیشتری داشته باشد باز هم به اضطراب منجر خواهد شد.

با تمام مشکلاتی که در رقابت میلیونی کنکور در ایران وجود دارد و در روزهای نزدیک کنکور فزونی می گیرد؛ برخی از داوطلبان کنکور با درایت، تأمل و تیز بینی تمام روزهای نزدیک کنکور را سپری می کنند و بی جهت نیست که همین ها جزو افراد موفق کنکور هستند. ویژگی عمده آن ها داشتن برنامه و تمرکز روی آن و توکل است.

کنکور

۱) داوطلبان موفق به شکست فکر نمی کنند و در نتیجه برای شکست برنامه ریزی نمی کنند.

۲) داوطلبان موفق به جای سیر در رویاهای غیر واقعی، با تکیه بر واقعیت خود سعی دارند کمی بهتر از آن در کنکور ظاهر شوند و برای همان میزان پیشرفت نیز تلاش می کنند.

۳) داوطلبان موفق از دور باطل (اضطراب ← کم کاری ← اضطراب) پرهیز می کنند و در صورت نگرانی از سیکل بازخورد منفی یعنی: (اضطراب ← تلاش ← کاهش اضطراب)، بهره می برند.

۴) داوطلبان موفق برای روزهای نزدیک کنکور مشابه سایر روزها برنامه دارند و به وظیفه فکر می کنند تا به نتیجه برسند.

۵) داوطلبان موفق هر چند روز در یک کنکور خانگی شرکت می کنند و می دانند که بالاخره کنکور سراسری هم یک آزمون مثل همین آزمون هاست.

کنکور

۶) داوطلبان موفق به اصل عادی بودن معتقدند و می دانند با بی خوابی و شب بیداری یا فشرده کاری در چند روز تغییر زیادی در نتیجه حاصل نخواهد شد.

بنابراین برنامه آهسته و پیوسته خود را ادامه می دهند حتی اگر در سطح متوسط یا پایین قرار داشته باشند.

۷) داوطلبان موفق پراکنده کاری نمی کنند و حول برنامه خویش که بیشتر به آزمون اصلاح (try and true) تکیه دارد متمرکز هستند.

۸) داوطلبان موفق مواظب فیزیک بدنی خود هستند. زیاد تلاش می کنند اما به میزان عادی غذا می خورند و در ساعات شب بیش از شش ساعت استراحت می کنند و کلی هم نرمش می کنند و می دانند که عقل سالم در بدن سالم است. سایر مسئولین آن ها درگیر یا علاقه مند به موضوع هستند.


مرکز یادگیری سایت تبیان - منبع: دکتر علیرضا افشار
تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا