تبیان، دستیار زندگی
د كرد مسابقات فوتبال دانشجویان دربیست ودومین یونیورسیاد جهانی دانشجویان درهرچهار گروه ، جمعه پیگیری شد. در ادامه این مسابقات تیم های تایلند وایتالیا از گروه اول با یكدیگر دیدار كردند كه این دیدار با نتیجه یك بر صفر به سود تیم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تیم فوتبال دانشجویان ایران صعود كرد

مسابقات فوتبال دانشجویان دربیست ودومین یونیورسیاد جهانی دانشجویان درهرچهار گروه ، جمعه پیگیری شد.

در ادامه این مسابقات تیم های تایلند وایتالیا از گروه اول با یكدیگر دیدار كردند كه این دیدار با نتیجه یك بر صفر به سود تیم تایلند پایان یافت .


در گروه دوم ژاپن با آفریقا و نیجریه با جمهوری چك دیدار كردند كه تیمهای ژاپن و نیجریه با نتیجه سه بر صفر در مقابل حریفان به پیروزی رسیدند. تیم های اوكراین و مكزیك از گروه سوم با یكدیگر دیدار كردند واین دیدار با نتیجه یك برصفر به سود تیم اوكراین خاتمه یافت . درگروه چهارم مسابقات تیم فوتبال دانشجویان كشورمان با نتیجه سه بردو از سد تیم چین گذشت. گلهای ایران را امیر آبادی ، پورانكوه وجانملكی به ثمر رساندند. مسابقات فوتبال دانشجویان در روز یكشنبه ادامه خواهد یافت.