تبیان، دستیار زندگی
مدتی است بحث میزان تاثیرگذاری تحریم های ظالمانه ای که سالهای سال علیه کشورمان اعمال شد، بر اقتصاد و تمام شون زندگی مردم مطرح می شود و اینکه بسیاری آن را مانع پیشرفت می دانند و بخشی هم این تهدید را عامل رشد ایران در بسیاری از حوزه ها می دانند اما در واقع
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحریم ها؛ تهدیدی که فرصت شد

مدتی است بحث میزان تاثیرگذاری تحریم های ظالمانه ای که سالهای سال علیه کشورمان اعمال شد، بر اقتصاد و تمام شون زندگی مردم مطرح می شود و  اینکه بسیاری آن را مانع پیشرفت می دانند و بخشی هم این تهدید را عامل رشد ایران در بسیاری از حوزه ها می دانند اما در واقع این تهدیدی بود که ایران آن را به فرصتی برای پیشرفت و قطع وابستگی تبدیل کرد.

حمید علیزاده -بخش اقتصاد تبیان
تحریم

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های بسیاری پیرامون برکات تحریم های مستکبران بر جمهوری اسلامی ایران بیاناتی داشته اند و فرموده اند بر کسی پوشیده نیست که تحریم ها دارای اثرات مختلفی بوده است. البته من این را بگویم  این را یک بار دیگر هم چند ماه قبل از این گفتم که آمریکائیها اظهار خوشحالی کردند و  گفتند که فلانی اعتراف کرد که تحریمها   اثر گذاشته. بله، تحریمها بی اثر نبود؛ میخواهند خوشحالی کنند، بکنند. تحریمها بالاخره اثر گذاشت؛ این هم یک اشکال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته ی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولتهای ما در برنامه های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر میشود!؟ بله، میشود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه ریزی کرد. وقتی برنامه ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه ی خاص تمرکز پیدا میکنند. بله، تحریمها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری را که دشمن میخواست....

ایشان با فرصت دانستن برخی از تحریم ها در ایران نتیجه ی بدست آمده از تحریم در این زمینه ها را از برکات تحریم عنوان کردند که از جمله ی آنها می توان به پیشرفت علمی اشاره کرد ، در سخنرانی نوروزی سال 94 در جمع مردم فرمودند: یکی دیگر از فرصتها عبارت است از پیشرفتهای علمی ای که در دوران تحریم به وجود آمده است. یک وقت قدرتها و دولتها و پولها و سرمایه های جهانی و بین المللی به کمک یک ملّتی می آیند؛ یک وقت همه ی درها را به روی یک ملّت می بندند، در عین حال آن ملّت میتواند در بخشهای مختلف کارهای بزرگ بکند. امروز شما این کارها را مشاهده میکنید؛ اینها را دست کم نباید گرفت.

وقتی برنامه ی اقتصادی یک کشور به یک نقطه ی خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه ی خاص تمرکز پیدا میکنند. بله، تحریمها اثر گذاشت، منتها نه آن اثری را که دشمن میخواست....

همین فاز دوازدهم پارس جنوبی که چند روز قبل از این به وسیله ی رئیس جمهور افتتاح شد، یک طرح صنعتی بسیار بزرگ و پیچیده است که میتواند رشد اقتصادی کشور را و محصول تلاش عمومی کشور را به صورت محسوسی افزایش بدهد..... از این قبیل چیزها فراوان داریم. ملاحظه کردید در رزمایش نیروهای مسلّح، دستگاه هایی وارد عرصه شده اند که دشمنان از دیدن اینها تعجّب میکنند؛ این تعجّب را به زبان هم می آورند؛ نه اینکه ما تعجّب آنها را حدس بزنیم، خودشان میگویند که تعجّب میکنند؛ اینها همه در زمان تحریم اتّفاق افتاده است. این چیز کوچکی نیست، این فرصت بسیار بزرگی است، اینها را در طول سالهای متمادیِ تحریم  یعنی از سالهای 89 و 90 و 91 و 92 که این تحریمهایِ به گمان آنها فلج کننده بر کشور سایه می انداخته است  جوانهای ما انجام دادند، نیروهای مبتکر ما انجام دادند. این خیلی فرصت بزرگی برای کشور است؛ [پس] همین تحریمها هم فرصت است. من این را بعداً مختصراً عرض خواهم کرد که خود همین تحریمها به یک معنا فرصت است برای ملّت ایران؛ بله دشواری هایی به وجود آورده است امّا این تحریم، میتواند فرصت  باشد که در این زمینه عرض میکنم.
در جایی دیگر از فرمایشاتشان به تحریم به عنوان یکی از سه ابزار مهم دشمن بر علیه ایران یاد می نمایند . ایشان این موضوع را احساس دشمن از ضربه خوردن ایران عنوان نموده و ابراز تاسف می کنند که ما در داخل نیز در برهه ای با بزرگنمایی پیرامون تحریم اهمیت موضوع را برای دشمنان زیاد کردیم.
از آنجا که به گفته مسئولین سیاست خارجی آمریکا هدف از تحریم این است که تحریمهائی در مورد جمهوری اسلامی اعمال کنیم که ایران فلج شود ضرورت هوشیاری مسئولین در این زمینه و تبدیل آن به فرصت ها بسیار حایز اهمیت خواهد بود.
یکی دیگر از ثمرات تحریم را می توان شکوفایی و رشد ظرفیت درونی و استعدادهایی دانست که در سایه تحریم ها جلوه نمود. تحریم موجب شد که نیروهای درونی و ظرفیت عظیم ملت ایران فعال شود، استعدادهائی بروز کند و کارهای عظیمی تحقق پیدا کند؛ که اگر تحریم نبود، این کارها اتفاق نمی افتاد. ما به برکت تحریم توانستیم به کارهای بزرگی دست بزنیم؛ جوانان ما توفیقاتی به دست بیاورند که اگر تحریم نبود، ما به این توفیقات یقیناً دست پیدا نمی کردیم.
بنابراین می توان نتیجه گرفت آنچه که در سایه تحریم بدست آمد علاوه بر جنبه منفی و تحمل برخی سختی ها که آنهم بدلیل عدم توجه به مسائل زیربنایی بود، جنبه های مثبت و یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب برکاتی را نیز به همراه داشت که برای دستیابی به آنها نیازمند صرف هزینه و کسب تجربه های فراوانی بودیم اما تحریم ما را وادار به حرکت در جهت نیل به این امور کرد.