تبیان، دستیار زندگی
روابط عمومی تبلیغات اسلامی محمودآباد دراردیبهشت 95با ارسال 137خبر به سایت تبیان و خبرگزاری ها مقام دوم استان را کسب کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کسب رتبه سوم روابط عمومی تبلیغات اسلامی محمودآباد در ارسال خبر به سایت تبیان مازندران

روابط عمومی تبلیغات اسلامی محمودآباد دراردیبهشت 95با ارسال 137خبر به سایت تبیان و خبرگزاری ها مقام دوم استان را کسب کرد.

هومن بهلولی- روابط عمومی

سامانه ارسال خبر

به گزارش روابط عمومی، محمد تقی شکری مسئول روابط عمومی  این اداره 10خرداد  95  در مصاحبه ای گفت: از آنجایی که اطلاع رسانی و انژاس فعالیت های دستگاه های اداری بر عهده روابط عمومی ها است لذا  در اردیبهشت 95تعداد 137مورد اخبار در زمینه های مختلف قرآنی، فرهنگی، دینی، تبلیغات محیطی، جلسات برگزارشده  به مطبوعات و خبرگزاری ها و سایت تبیان مازندران ارسال کرده است. وی تصریح کرد:   از 137خبر ارسال شده در اردیبهشت95تعداد  131 خبر آن مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی و تعداد 6خبر آن مربوط به خطبه ها و جلسات شهرستانی بوده است.گفتنی است، در هر ماه تعداد 23 شهر استان مازندران اخبار مربوط به شهرهای خود را به سایت تبیان و خبرگزاری ها ارسال می کنند.