تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با مفاهیم میزان حساسیت پوست، مراحل ترمیم زخم و همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مباحث آشنا شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پوست بدن انسان

پوست بدن انسان

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با مفاهیم میزان حساسیت پوست، مراحل ترمیم زخم و همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مباحث آشنا شوند.

میزان حساسیت پوست


مراحل ترمیم زخم 


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا