در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با تمام سیستم های بدن انسان، ویروس چیست؟، نبض خود را بگیرید! و همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مباحث آشنا شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سیستم ایمنی بدن انسان

سیستم ایمنی بدن انسان

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با تمام سیستم های بدن انسان، ویروس چیست؟، نبض خود را بگیرید! و همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مباحث آشنا شوند.

 

تمام سیستم های بدن انسان

 

ویروس چیست؟

 

نبض خود را بگیرید!

 


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا