تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با مفاهیم ایجاد ارتباط بین حواس، چطور مزه ها را تشخیص می دهیم؟، چشم انسان، چطور می بینیم؟، اجزای مختلف گوش، دستگاه تنفسی، همچنین ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حواس بدن

حواس پنج گانه

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با مفاهیم ایجاد ارتباط بین حواس، چطور مزه ها را تشخیص می دهیم؟، چشم انسان، چطور می بینیم؟، اجزای مختلف گوش، دستگاه تنفسی، همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مباحث آشنا شوند.

ایجاد ارتباط بین حواسمرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا