تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با کلیه ها و اجزای تشکیل دهنده آن، همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کلیه ها

کلیه

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با کلیه ها و اجزای تشکیل دهنده آن، همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا