تبیان، دستیار زندگی
داستان 413 درخت کهنسال کتاب شد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

داستان 413 درخت کهنسال کتاب شد

title

به گزارش تبیان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، یکی از جوانترین این درختان با سن 100سال و بلندی 15متر در محلات قرار دارد که با شماره 205/1 یک ممیز دویست و پنج درهشتم آذرماه 1350 به ثبت رسیده است.
کهن ترین درخت با سن 1250سال و بلندی 22متر در خامنه از بخش های شبستر قرار دارد که با شماره 1/13 سیزده ممیز یک درهفدهم دیماه 1347به ثبت رسیده است.
می گویند عمر خلیفه دوم در لشکرکشی به ایران و هنگام عبور از آذربایجان پای این درخت برای رفع اختلافات موجود در محل حکمی روی پوست بره صادر کرده است.
کوتاهترین درخت با سن 450سال و بلندی 5/4 چهار ممیز پنج در بخش خرانق یزد قرار دارد که با شماره 102( 2 )در تاریخ هشتم آذر1350 به ثبت رسیده است.
بلندترین درخت نیز با سن 130سال و بلندی 42متر در گرگان قرار دارد که باشماره 385/15 (پانزده ممیز سیصدوهشتادوپنج) در تاریخ 18دی ماه 1351 به ثبت رسیده است.
بنا به این گزارش، سیدمحمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در مقدمه این کتاب نوشته است : درختان چندصد و هزارساله در ایران کهن ترین شاهدان زنده فرهنگ ایرانی هستند چرا که آغشته با زندگی و دانایی زندگی در محیط ایران بالیده اند و درسایه حمایت فرهنگی ایرانی ماندگار شده اند.
درختان کهنسال یکی از آن نشانه هایی است که می گوید ایرانیان توفیق یافته اند معنایی ترین قله های امری طبیعی را نیز فتح کنند وگرفتار مختصات تنگ مادی هیچ چیز نمانند.
راه بردن به کنه معنا و ماهیت درختان کهنسال درایران آنقدر بغرنج و پیچیده است که جای طرح هزاران پرسش دارد.
تامل در ویژگی های مشترک درختان کهنسال درایران نکته های جالبی را آشکار می کند ، مثل اینکه این درختان غالبا غیرمثمر همچون چنار و بید و بعضا بی سایه است همچون سرو ،به سخن دیگر درختانی است که آدمی آنها را نه به سودای بار و بر ، که به نیت دیگر کاشته و از آنها مراقبت کرده است.
دوم اینکه این درختان در ایران عموما مقدس شمرده می شوند ، چه در محوطه های مذهبی مثلا در صحن مساجد و امامزاده ها باشند و چه در نواحی دیگر به هر حال پیوند محکمی با باورهای مردمی دارند که آنها را می شناسند و به همین خاطر محترم هستند.
ملیحه مهدی آبادی مدیر مرکز اسناد و کتابخانه پژوهشگاه که کار پژوهش و تدوین کتاب درختان کهنسال از باور تا قانون را برعهده داشته است نیز در مقدمه ای براین کتاب می نویسد: تاریخ ایران حکایت از احترام ایرانیان به محیط زیست ، آب ، خاک ، هوا ، درخت و جانوران دارد.
با نگاهی به کتاب های تاریخی و مردم نگاری سده های معاصر به تقدس درختان در ایران باستان و باورها و اعتقادات پرستش گونه ی مردمان معاصر به برخی از درختان کهنسال می توان پی برد.
با کمرنگ شدن باورهای پرستش گونه درختان کهنسال ، فرهیختگان درصدد حفظ درختان برمبنای قانون برآمدند.
با نگاهی به اسناد موجود در مرکز اسناد پژوهشگاه و اسناد آرشیوملی ایران این امر قابل اثبات است.
این کتاب سعی دارد قانونی شدن حفظ درختان کهنسال را براساس اسناد موجود ارایه کند تا ضمن تقدیراز تلاش کسانی که دراین راه گام برداشتند ، فرهنگ ، قانون و ارزش های حفظ درختان کهنسال را دوباره یادآوری کند.
این کتاب که فصل سوم آن به شناسنامه درختان کهنسال اختصاص یافته در هفته میراث فرهنگی رونمایی شد.


www.irna.ir

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .