تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با مفاهیم آشنایی با دندان، کاربرد دندان ها، دندان های موجود در دهان، خط زمانی دندان در طول زندگی، انواع مختلف دندان و ساختار دندان، همچنین با ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با دندان

دندان

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با مفاهیم آشنایی با دندان، کاربرد دندان ها، دندان های موجود در دهان، خط زمانی دندان در طول زندگی، انواع مختلف دندان و ساختار دندان، همچنین با دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند.

آشنایی با دندان ها


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا