تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان به خوبی می توانند با مفاهیم استخوان بدن انسان، اسکلت بدن، انقباض ماهیچه ای و چگونگی جراحی زانو، همچنین با دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استخوان و مفاصل

استخوان و مفاصل

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان به خوبی می توانند با مفاهیم استخوان بدن انسان، اسکلت بدن، انقباض ماهیچه ای و چگونگی جراحی زانو، همچنین با دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند.

استخوان بدن انسان

اسکلت بدن

انقباض ماهیچه ای


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا