تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان به خوبی می توانند با مفاهیم، دستگاه گوارش، پرده دیافراگم و همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دستگاه گوارش

دستگاه گوارش

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان به خوبی می توانند با مفاهیم، دستگاه گوارش، پرده دیافراگم و همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند.

دستگاه گوارش(1) 

دستگاه گوارش(2)

پرده دیافراگم


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا