تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان به خوبی می توانند با آناتومی بدن انسان و همچنین با دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بدن انسان

بدن انسان

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان به خوبی می توانند با آناتومی بدن انسان و همچنین با دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند.

 آناتومی بدن انسان


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا