تبیان، دستیار زندگی
از جمله فصلهای علوم تجربی است که آموزش آن را از ابتدا تا انتهای فصل میتوان  فشار وآثار آن  فصل به کمک آزمایش ها و فعالیت های ساده که امکان انجام آنها در کلاس درس وجود دارد، دنبال کرد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

(فشار و آثار آن) علوم نهم ، فصل ششم - جلسه اول

آشنایی با فشار و مفاهیم مرتبط با آن کار با ابزارهای ساده برای درک بهتر فشار و آثار آن

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه اول

اهداف

- نیرو و فشار
- فشار در مایع ها
- سطح آزاد مایع
- اصل پاسکال
- فشار در گازها

شرح درس

دانش آموزان با خواندن این فصل باید بتوانند:

1 - با برخی از پدیده های مرتبط با فشار در زندگی روزمره آشنا شوند.
2 - با رابطه بین فشار و نیرو آشنا شوند.
3 - با یکای فشار آشنا شوند.
4 - با فشار در مایع ها و برخی از عوامل موثر بر آن، به کمک آزمایش های ساده، آشنا شوند.
5 - با یکسان بودن فشار در نقاط همتراز یک مایع آشنا شوند و بتوانند آزمایش های ساده ای برای نشاندادن این موضوع انجام دهند.
6 - بتوانند سطح آزاد مایع را مشخص کنند.
7 - با اصل پاسکال و برخی از کاربردهای آن آشنا شوند و قادر باشند دستکم دو نمونه از کاربردهای آن را با رسم شکل مناسب و همچنین طراحی و اجرای آزمایش ساده نشان دهند.
8 - با فشار در گازها و همچنین آثار فشار هوا آشنا شوند.
9 - قادر باشند دلیل تفاوت فشار هوا را در نقاط مختلف کره زمین توضیح دهند و شکل مناسبی برای آن رسم کنند.
10 - بتوانند با وسایل ساده، آزمایشهایی را طراحی و انجام دهند و به نقش فشار هوا در آنها با توضیح کافی
اشاره کنند.

توصیه های کلی به دبیران علوم تجربی برای آموزش موثرتر این فصل

فصل فشار و آثار آن، از جمله فصل های علوم تجربی است که آموزش آن را از ابتدا تا انتهای فصل می توان به کمک آزمایش ها و فعالیت های ساده که امکان انجام آنها در کلاس درس وجود دارد، دنبال کرد.
ترجیح بر آن است که تمام فعالیت ها و آزمایش های این فصل به صورت گروهی انجام شود و دانش آموزان پس از انجام فعالیت و آزمایش، نتایج خود را به کلاس درس ارائه دهند و در خصوص آنها به بحث بپردازند. با توجه به محدودیت زمانی، ممکن است برای هر آزمایش تصمیم بگیرید فقط یکی از گروه ها مطالب خود را کلاس ارائه دهند.
بنا به تجربه ای که در آموزش علوم دارید، می توانید برای هر کدام از اهداف آموزشی، فعالیت یا آزمایشی طراحی کنید که انگیزه بیشتری در دانش آموزان برای یادگیری ایجاد کند.
پرسش های دانش آموزان را به سرعت پاسخ ندهید. سعی کنید آنها را ترغیب کنید تا با انجام آزمایش به پاسخ پرسش خود برسند و روی نتایج به دست آمده از آزمایش، بحث کنند.
 اگر ضرورت دیدید تا منابعی را برای یادگیری بیشتر و با انجام پروژه های دانش آموزی معرفی کنید، حتماً از منابعی باشند که استاندارد لازم را داشته و بتوانند اهداف برنامه درسی را به خوبی پشتیبانی کنند.

نقشه مفهومی فصل 6

راهنمای تدریس: برای شروع، توجه دانش آموزان را به تصویر آغازین فصل و مطالبی که در زیر آن آمده است، جلب نمایید تا آمادگی ذهنی لازم را برای ورود به فصل کسب کنند. همانطور که نوشته شده است دانش آموزان پس از انجام آزمایش کتاب قادر خواهند بود تا توضیحی قانع کننده برای ساخت سد به روشی که ذکر شده است ارائه دهند. بنابراین لازم نیست دانش آموزان تا پیش از انجام آزمایش کتاب، الزاما پاسخی درست ارائه دهند.

پس از آن مقدمه کتاب را با دانش آموزان بررسی کنید. همانطور که دیده می شود این مقدمه حاوی تعدادی پرسش و شکل های مرتبط است که از کاربرد فشار در زندگی روزمره اقتباس شده اند. این پرسش ها برای برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان آمده است و قرار نیست در این مرحله به پاسخ آنها پرداخته شود. با توجه به تجربه ای که دارید می توانید به این پرسش ها، پرسش های دیگری را نیز با دانش آموزان مطرح کنید.

هر چند ممکن است پرسش های زیادی در این مرحله مطرح شود، ولی لازم نیست در این مرحله به تک تک آنها پاسخ دهید. بهتر است هر پرسش را در جای مناسب خود، و به کمک دانش آموزان و ترجیحاً انجام یک آزمایش یا فعالیت ساده بررسی کرده، تا دانش آموزان به پاسخ آن برسند.

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و آثار آن) - جلسه اول

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و آثار آن) - جلسه دوم

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه سوم

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه چهارم

علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) - جلسه پنجم

بخش مرکز یادگیری سایت تبیان تنظیم: نیلوفر یاقوتی