تبیان، دستیار زندگی
درک و شناخت درست حضرت امام (س) از مراتب و کمالات انسان و نیازهاى واقعى جوانان، سبب توجه و تذکر نکات مورد لزوم به نوجوانان و جوانان جامعه شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اندیشه های حضرت امام در رابطه با جوانان

نفس مسیحایى امام عاشقان و دلدادگانى را در میان جوانان پرورش داد، که بسیارى از اهل ریاضت و سیر و سلوک به حال آنان غبطه مى خوردند. از سوى دیگر نسل جوان جامعه نیز گمشده و الگوى برین خویش را در وجود نازنین امام یافتند.

فرآوری-فهیمه السادات آقامیری-بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
اندیشه های حضرت امام در رابطه با جوانان

تجلی روح عرفان و اخلاق و معنویات در قلب جوانان

عشق و شور، طراوت و پاکى، شجاعت و سرسختى، استقلال طلبى و عدالت خواهى، ایثار و از خودگذشتگى، استعداد و توانایى و... از جمله ویژگی هایى هستند که سراسر وجود هر جوانى مالامال از آنهاست. در دوران جوانى روح عرفان، اخلاق و معنویت متجلى شده و جوانان آماده پذیرش فضیلت ها و ارزش هاى الهى مى شوند و زمینه هاى کمال طلبى در آنان بروز مى کند؛ از اینرو بخش معتنابهى از سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی هاى دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت و تلاشگران عرصه هاى فکرى و فرهنگى متوجه این قشر مى باشد؛ و محور اساسى سیاستگذاری هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسى و مخاطب اصلى رسانه هاى جمعى همواره جوانان بوده و خواهند بود. ویژگیها و استعدادهاى نهفته در وجود جوانان مناسب ترین زمینه براى طراحى و ایجاد هرگونه تغییر و تحول فردى و اجتماعى است، به طورى که چرخ هاى کثیرى از انقلابات و تحولات توسط این گروه به حرکت درآمده و سرعت مى گیرد. کنکاش در تاریخ ملل مختلف و از جمله جریانات حاکم بر ایران در یکصد سال گذشته مؤید این مدعاست. بخش انبوهى از بازیگران و نقش آفرینان حوادث مختلف جوانان بوده و امکانات و انرژی هاى بسیارى مصروف جذب و هدایت آنان به سمت اهداف معین (اعم از مثبت و منفى، ارزشى و ضدارزشى) شده است.

توجه ویژه امام خمینی به مراتب کمال جوانان

درک و شناخت درست حضرت امام (س) از مراتب و کمالات انسان و نیازهاى واقعى جوانان، سبب توجه و تذکر نکات مورد لزوم به نوجوانان و جوانان جامعه شد. به عنوان مثال در دهه پنجاه که اقدامات ضداخلاقى و معارض با ارزش هاى اسلامى از سوى نظام طاغوتى به اوج خود رسیده بود، امام امت همراه با معرفى ماهیت پلید رژیم شاه، جوانان را نسبت به فعالیت هاى تخریبى و انحرافى آنان آگاه و هوشیار مى ساخت. همچنین حساسیت بسیار نسبت به رشد جنبه هاى روحى و معنوى در میان جوانان سبب شد که در سال هاى نخست پیروزى انقلاب تحول چشمگیرى در قشر جوان جامعه بوجود آمد؛ و خیل عظیمى از خداجویان رهیده از ارزش هاى پست و حیوانى راه سعادت خود را در تزکیه نفس و سلوک الى اللّه جستجو کردند. نفس مسیحایى امام عاشقان و دلدادگانى را در میان جوانان پرورش داد، که بسیارى از اهل ریاضت و سیر و سلوک به حال آنان غبطه مى خوردند.

از سوى دیگر نسل جوان جامعه نیز گمشده و الگوى برین خویش را در وجود نازنین امام یافتند. زیرا که شخصیت جامع الاطراف، خصوصیات علمى و عملى و دیدگاه هاى منحصر به فرد او در زمینه هاى اعتقادى، عرفانى، سیاسى، حمایت از محرومان و مستضعفان، آزادیخواهى، عدالتجویى و... پاسخگویى تمامى نیازها و خلأ وجودى جوانان شهرى و روستایى این سرزمین اسلامى بوده است. در حال حاضر منش و دیدگاه هاى به جاى مانده از آن خدامرد همچون سرمایه گرانقدرى فراروى مردم ما و همه جویندگان راه حق و فضیلت، به خصوص جوانان و نوجوانان موحد و مسلمان است.

نگذارید حقیقت و ماهیت اسلام مخفی بماند

شما آقایان، که نسل جوان هستید و ان شاءاللّه  براى آینده اسلام مفید خواهید بود، لازم است در تعقیب مطالب مختصرى که بنده عرض مى کنم در طول حیات خود در معرفى نظامات و قوانین اسلام جدیت کنید. به هر صورتى که مفیدتر تشخیص مى دهید، کتباً، شفاهاً، مردم را آگاه کنید که اسلام از ابتداى نهضت خود چه گرفتاریهایى داشته، و هم اکنون چه دشمنان و مصایبى دارد. نگذارید حقیقت و ماهیت اسلام مخفى بماند، و تصور شود که اسلام مانند مسیحیت اسمى و نه حقیقى چند دستور دربار رابط بین حق و خلق است، و «مسجد» فرقى با «کلیسا» ندارد.

شما جوانها باید اراده خود را قوى کنید تا در مقابل هر ظلم و بیدادگرى ایستادگى نمایید و جز این چاره اى ندارید، حیثیت شما، حیثیت اسلام و حیثیت ممالک اسلامى، بسته به این است که ایستادگى و مقاومت نمایید.

تقویت ایمان در جوانان

امید است خداوند تعالى به همه مسلمین، خصوصاً شما دانشجویان عزیز که سرمایه معنوى مملکت هستید، توفیق خدمت به اسلام و کشور اسلام عنایت فرمایید؛ و با کوشش و سعى همه، دست اجانب را از این کشور قطع فرمایید. شما جوانان محترم کوشش کنید روح ایمان به خداى تعالى را در خود و دیگران تقویت نمایید که در ازای آن، از ممالک اسلامى بتوانید دفاع کنید و از این وضع رقتبار، خود و برادران خود را نجات دهید.

بیدارى جوانان

از اینکه احساس مى کنم طبقات جوانان غیور دانشجوى قدیم و جدید داخل کشور و خارج و روشن ضمیران سایر طبقات ملت شریف مسلمان ایّدهم اللّه  تعالى از خواب گران چند صد ساله که به نغمه هاى خواب آور عمال خبیث استعمار بر ملتها غلبه کرده بود، بیدار شده اند و در فکر چاره هستند، و از پیوستگى دانشجویان مدارس قدیم و دانشگاهها و همکارى آنها و سایر طبقات بیدار در این نهضت مقدس اسلامى که به خواست خداوند متعال منتهى به قطع ایادى اجانب و استعمارگران و هدم بنیان استعمارخواهان و غربزدگان خواهد شد، احساس مسرت و سربلندى مى کنم.

این مسئله اى كه آن اشخاصى كه در صدد تهذیب هستند، در صدد تزكیه نفس هستند. پنجاه سال زحمت مى كشد، بعد از زحمت هاى فراوان پنجاه ساله به یك مقامى مى رسند و این جوانها را خداى تبارك و تعالى آن طور در ظرف یك مدت بسیار كم ، متحول كرد به یك مقامى كه آن هایى كه پنجاه سال زحمت كشیده اند، نرسیده اند به این مقام ؛ نرسیده اند به آن جا كه غیر از خدا اصلاً هیچى نخواهند، شهادت را این طور طالب باشند. این طور غیر شهادت را در برگیرند. این یك مسئله مهمى است . ما همیشه باید در نظر داشته باشیم كه این مسئله ، مسئله عادى نیست .


ملتى كه جوانهاى او در جبهه ها، نماز شب مى خوانند و جهاد فى سبیل الله مى كند و این جهاد را براى خودش فخر مى داند و زندگى ننگین فرصت طلبى و راحت طلبى را به كنار زده است و شب و روز خودش را در سنگر، با آن هواى گرم و با آن بى آبى و با آن شدت مى گذراند و پیش روى مى كند با كشتن من و امثال من كنار مى رود این ملت ؟ اشتباه دارید شما، شمایى كه دارید دعوت مى كنید به ایستادن در مقابل مردم ، در مقابل این ملت ، مى خواهد كسى بایستد؟

این چشم و گوش كه در اختیار شماست ؛ این دست و زبانى كه تحت فرمان شماست ؛ این اعضا و جوارحى كه با آن زیست مى كنید، همه امانات خداوند متعال مى باشد كه با كمال پاكى و درستى به شما داده شده است ؛ اگر ابتلا به معاصى پیدا كرد آلوده مى گردد. خداى نخواسته اگر به محرمات آلوده شود، رذالت پیدا مى كند و آن گاه كه بخواهید این امانات را مسترد دارید، ممكن است از شما بپرسند كه راه و رسم امانتدارى این گونه است ؟ ما این امانت را این طور در اختیار شما گذاشتیم ؟ قلبى كه به شما دادیم چنین بود؟ چشمى كه به شما سپردیم این گونه بود؟ دیگر اعضا و جوارحى كه در اختیار شما قرار دادیم چنین آلوده و كثیف بود؟ در مقابل این سؤ الها چه جواب خواهید داد؟ خداى خود را با این خیانت ها كه به امانت هاى او كردید چگونه ملاقات خواهید كرد؟

توصیه آیت الله شاه آبادی استاد عرفان امام خمینی در رابطه با جوانان

شیخ جلیل ما و عارف بزرگوار، آقاى شاه آبادى روحى فداه فرمودند: كه تا قواى جوانى و نشاط آن باقى است بهتر مى توان قیام كرد در مقابل مفاسد اخلاقى و خوب تر مى توان وظایف انسانیه را انجام داد. مگذارید این قوا از دست برود و روزگار پیرى پیش آید كه موفق شدن در آن حال مشكل است و بر فرض موفق شدن ، زحمت اصلاح خیلى زیاد است.


منبع : صحیفه امام خمینی، سایت امام خمینی، وصیت نامه امام خمینی