تبیان، دستیار زندگی
حکمتیار در متن توافقنامه صلح، نام حکومت وحدت ملی را به جمهوری اسلامی افغانستان تغیر داده است . . .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جمهوری اسلامی افغانستان محقق می شود؟

"حکمتیار" در متن توافقنامه صلح، نام حکومت وحدت ملی را به جمهوری اسلامی افغانستان تغیر داده است . . .

بخش سیاست تبیان
حکمتیار

اخیرا در جریان پیگیری های خبری خود به زمزمه های مبنی بر امضای قرارداد صلح افغانستان توسط «گلبدین حمتیار» و تغییر نام حکومت وحدت ملی به جمهوری اسلامی افغانستان برخورد کرده ایم.
شنیده ها حاکی از این است که «گلبدین حکمتیار» رهبر حزب اسلامی افغانستان موافقتنامه صلح را امضا کرده است.
گفته می شود که حکمتیار در متن توافقنامه صلح، نام حکومت وحدت ملی را به جمهوری اسلامی افغانستان تغیر داده است.
این در حالی است که معاون رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان چندی پیش از امضای توافقنامه صلح دولت با هیأت نمایندگی حزب اسلامی به رهبری «گلبدین حکمتیار» در منزل رئیس شورای عالی صلح افغانستان خبر داده بود.
اما «محمد خان» گفته بود که این توافق نامه، نهایی نیست.
معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان تصریح کرد که طرح توافقنامه صلح در 3 فصل و 26 ماده تدوین شده و فصل اول، در ارتباط با اصول اساسی، فصل دوم تکالیف و مسئولیت های دو طرف و فصل سوم نیز در برگیرنده مسائل متفرقه است.
حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار اخیراً تمایل خود را برای شرکت در مذاکرات صلح دولت افغانستان اعلام کرد.منبع : خبرگزاری فارس