تبیان، دستیار زندگی
در میان مهارت های تحصیلی پایه ، نوشتن ملموس ترین مهارت نام گرفته است تفاوت نوشتن با سایر مهارت های ارتباطی این است که نوشتن سندی کتبی از خود به جای میگذارد و همچنین جز مهارت های ظریف حرکتی می باشد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عوامل مربوط به دانش اموزان (عوامل موثر در بدخطی)

در میان مهارت های  تحصیلی پایه ، نوشتن ملموس ترین مهارت نام گرفته است تفاوت نوشتن با سایر مهارت های ارتباطی این است که نوشتن سندی کتبی از خود به جای میگذارد و همچنین جز مهارت های ظریف حرکتی می باشد . می گویند خط هر کسی نشانه ای از روح او را در خود دارد و هر کسی را می توان از خط او شناخت . برای این که دانش اموز بتواند نوشتن را به نحو احسن انجا م دهد لازم است شرایطی برای نوشتن داشته باشد :

1-    از رشد ذهنی کافی برخوردار باشد
2-    انگیزه ی کافی داشته باشد
3-    از علاقه ی کافی برخوردار باشد
4-    بین چشم و دست هماهنگی باشد
5-    هماهنگی حرکتی داشته باشد
6-    توانایی تطبیق بدن با فضای اطراف را داشته باشد
7-  مفهوم نوشتن از راست به چپ را بداند

همچنین وجود بعضی از نارسایی ها مانند اختلالاتی در عملکرد دست و انگشتان باعث می شود که کودک نوشتن را به طور مطلوب انجام  ندهد و همچنین معلولیت های جسمی و ضایعاتی که در سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز یا  طناب نخاعی به  وجود  می آید و صدمات وارده بر مغز باعث اختلال  در  نوشتن می شود این صدمات  ممکن  است  آنقدر خفیف  باشد که نتوان  تاثیر آن را بر رفتار کودک تشخیص  داد  و  یا آنقدر شدید باشد  که فعالیت کودک را به میزان پایینی کاهش دهد کودک مبتلا به اسیب مغزی ممکن است نشانه های رفتاری  وسیعی  از خود  نشان  دهد از جمله عدم هماهنگی  و  اعمال حرکتی  ناقص

انواع فلج مغزی و صرع می توانند به مهارت های حرکتی و از جمله نوشتار بچه ها تاثیر بگذارد فلج مغزی که بیشترین درصد دانش اموزان مبتلا به آسیب های جسمی را در بر می گیرد شامل معلولیت های حرکتی است که عموما با اختلال در هماهنگی عمل عضلات و ناتوانی در ابقاء وضعیت و تعادل طبیعی و انجام حرکات و مهارت های طبیعی همراه است از نظر نوع اختلال حرکتی بچه های اسپاستیک انقباض عضلات ، افزایش غیر طبیعی دارند و عضلات حلت سفتی دارند و در نوشتار دچار مشکل هستند . بچه های اوتستیک به دلیل فقدان هماهنگی و کنترل ضعیف تعادل و حرکت و عدم کنترل واکنش های تعادلی در نوشتن دچار مشکل هستند بچه های مبتلا به فلج ترو مو دارای حرکات لرزشی غیر ارادی در اندام های دست و پا هستند و بد خط هستند بچه های اتو توئید دارای حالتی از فلج مغزی هستند که طی آن حرکات ظاهر شده حالت پیچ و تابی دارند و ما شاهد انقباض عضلانی و الگو های حرکتی بدون کنترل و نامنظم هستیم این کودکان در هنگام نوشتن دچار مشکل می شوند.و شدت حرکات غیر عادی هنگامی افزایش می یاید که فرد تحت فشار قرار می گیرد . صرع نیز که نتیجه ی تخلیه ی ناگهانی انرژی الکتریکی سلول های مغزی است می تواند عملکرد حرکتی تاثیر گذارد

1- عوامل مربوط به خانواده (عوامل موثر در بدخطی)
2- عوامل مربوط به معلمان(عوامل موثر در بدخطی)
3- عوامل مربوط به دانش اموزان (عوامل موثر در بدخطی)

مرکز یادگیری سایت تبیان، تهیه : مرجان سلیمانیان

تنظیم:نیلوفر یاقوتی