تبیان، دستیار زندگی
مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی اردیبهشت ماه امسال را ۹.۴ درصد اعلام کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نرخ تورم روستا تک رقمی شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی اردیبهشت ماه امسال را ۹.۴ درصد اعلام کرد.

بخش اقتصاد تبیان

تورم
مركز آمار ایران گزارش شاخص قیمت كالاها و خدمات مصرفی خانوار‌های  روستایی كشور در اردیبهشت ۱۳۹۵ را منتشر کرد.

شاخص كل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳۳.۶ را نشان می‌دهد كه نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش داشته است. افزایش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵.۹ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ( ۷.۳ درصد) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص كل در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) ۹.۴ درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۵ (۱۰.۱ درصد) كاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراكی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۵۲.۲ رسید كه نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراكی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۸.۴ رسید كه نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراكی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۸.۹ درصد است.

شاخص گروه عمده "خوراكی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۶ درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۵ (۹.۵ درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «كالاهای غیر خوراكی و خدمات» در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به رقم ۲۲۱.۱ رسید كه ۰.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده "كالاهای غیرخوراكی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۹ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۰.۱ درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۵ ( ۱۰.۵) كاهش یافته است.

منبع:  تابناک
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .