تبیان، دستیار زندگی
معاون اول رئیس جمهور وظایف و تكالیف جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ابلاغ تکالیف اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصاد

معاون اول رئیس جمهور وظایف و تكالیف جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد.

بخش اقتصاد تبیان
اقتصاد مقاومتی

در ادامه ابلاغ تكالیف و تعیین پروژه های اولویت دار دستگاههای اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، معاون اول رییس جمهور علاوه بر پروژه های ابلاغی قبلی، تكالیف و وظایف جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی را ابلاغ كرد.


در ابلاغیه جدید اسحاق جهانگیری كه برای وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده است، پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه علاوه بر پروژه های ابلاغی قبلی، احصاء و این دستگاه اجرایی موظف به عملیاتی نمودن این پروژه ها در سال ۹۵ شده است.

در این ابلاغیه بر نكات و موارد ضروری كه لازم است از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای پروژه ها مد نظر قرار گیرد، در ۵ بند به شرح ذیل تاید شده است:

پروژه های مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

«دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می باشد و مجری می بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

«دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.

در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:

-  کلیه دستگاه های اجرایی بالاخص نظام بانكی كشور موظف به انجام همكاری های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال ۱۳۹۵ می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری های مشترک با سایر دستگاه ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

-  اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدید های میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می گیرد.

-  دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرارمی دهد.

همچنین معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه تاكید كرده است: «لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.»

فهرست پروژه های اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی (علاوه بر پروژه های ابلاغی قبلی) به شرح جدول ذیل است:

ابلاغ تکالیف اقتصاد مقاومتی وزارت اقتصادمنبع:  تابناک
این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .