تبیان، دستیار زندگی
بی توجهی اولیا به خط بچه ها وطرز نوشتن انها و یا سر مشق نادرست دادن و همچنین والدینی که خودشان بد خط هستند زمینه هایی برای بد خطی فرزندان را فراهم می کند بدخطی والدین سر مشق نا مناسبی برا ی کودکان است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عوامل مربوط به خانواده (عوامل موثر در بدخطی)

عوامل مربوط به خانواده( عوامل موثر بر بد خطی)

بی توجهی اولیا به خط بچه ها وطرز نوشتن آتها  و یا سر مشق نادرست دادن  و هم چنین والدینی که خودشان بد خط هستند زمینه هایی برای بد خطی فرزندان را فراهم می کند بدخطی والدین سر مشق نا مناسبی براکودکان است از آنجا که خوشنویسی مهارتی است که باید آموخته شود چنانچه کودک در خانواده ای زندگی کند که اعضای آن از ذوق و استعداد بیشتری برخوردار باشند کودک زمینه بیشتری برای خوب نوشتن دارد.

خانواده هایی که به صورت دیکتاتورو دموکراسی و آزادی مطلق اداره می شوند نیز تاثیرات متفاوتی بر عملکرد دانش آموز دارند افرادی دوران کودکی خود را در خانه ای آکنده از استبداد و خود خواهی می گذرانند هیچ گاه فرصتی برای ابراز وجود و نشان دادن قابلیت ها و گرایش های خود به دست نمی آورند کودکانی که در خانواده هایی زندگی می کنند که نسبت به فرزندان خو بی تفاوت اند و از تشویق و تنبیه به موقع برای انجام تکالیف فرزندانشان استفاده نمی کنند.

در واقع انگیزه لازم  را برای انجام بهتر تکالیف در فرزندان خود به وجود نمی آورند چنین کودکانی اغلب با اکراه و بی میلی اقدام به نوشتن می کنند و نتیجه عملکرد آنها رضایت بخش نخواهد بود همچنین موقعیت کودک در خانه یعنی تنها فرزند خانواده بودن یا کوچک ترین کودک یا تنها پسر خانواده بودن وارتباطی که کودک با خواهر و برادران خود دارد سبب یادگیری های مهارتی بدنی متفاوتی می شود.

عوامل مربوط به خانواده( عوامل موثر بر بد خطی)

انتظارات خاص والدین از فرزندان خود اگر با واقع بینی همراه باشد اختلالی در رفتار بچه ها به وجود نمی آورد ولی اگر این انتظارات بدون توجه به امکانات فرزند باشد سبب بروز عکس العمل های شدید از طرف بچه ها می شود و سبب شکست بچه ها در انجام کارهای معین می گردد همچنین وضعیت طبقاتی خانواده بر روی یادگیری دانش آموز تاثیر دارد وضع مادی و معنوی خانواده در رشد نوشتن بچه ها تاثیر دارد تحقیقاتی که درباره  اختلاف استعداد بچه ها در طبقات مختلف به عمل امده است نشان می دهد که پرورش استعداد بچه ها در حد وسیعی مربوط به فرهنگ و راه زندگی طبقات است.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: نیلوفر یاقوتی