تبیان، دستیار زندگی
به تازگی آمار مربوط به وضعیت کاری سیستم مترجم داخلی شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر شده است که این آمار نشان از ترجمه 200 میلیون خط متن توسط این سیستم در هر روز دارد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آمار تحسین برانگیز برای سیستم مترجم فیس بوک

به تازگی آمار مربوط به وضعیت کاری سیستم مترجم داخلی شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر شده است که این آمار نشان از ترجمه 200 میلیون خط متن توسط این سیستم در هر روز دارد.

بخش ارتباطات تبیان
فیس بوک

به تازگی آمار مربوط به وضعیت کاری سیستم مترجم داخلی شبکه اجتماعی فیس بوک منتشر شده است که این آمار نشان از ترجمه 200 میلیون خط متن توسط این سیستم در هر روز دارد.
کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک تقریبا در تمام کشورهای جهان یافت می شوند و بدون شک ایجاد یک سامانه ارتباطی مناسب بین این تعداد افراد با این حجم از تنوع زبانی را می توان یک چالش بسیار بزرگ دانست.

شرکت فیس بوک برای رسیدگی به این چالش به سراغ ارائه سیستم مترجم داخلی برای متون خود رفته است که این سیستم در طول چند سال اخیر با استقبال چشمگیر بسیاری از کاربران همراه بوده است.

حال آمار و ارقام نشان می دهند که مترجم فیس بوک حجم بالایی از کاربران این شبکه اجتماعی را به خود جذب کرده است و روزانه نزدیک به 200 میلیون خط از متون ثبت شده در این شبکه اجتماعی توسط این سیستم ترجمه می شود.

شایان ذکر است که این سامانه در حال حاضر به امکان ترجمه بیش از 400 زبان جهان در سطح معقول مجهز است و همین امر یکی از دلایل آمار کسب شده به حساب می آید.

البته این امر به معنای این است که این سیستم علیرغم عملکرد مثبت خود هنوز جای بسیار زیادی برای پیشرفت دارد زیرا این آمار برای جمعیت یک میلیارد و 600 میلیون نفری کاربران فیس بوک به ثبت رسیده است.


منبع : ایتنا