تبیان، دستیار زندگی
محققان قرص های چاپی سه بعدی با پخش زمان بندی شده تولید کرده اند که در یک چاپگر بصورت لایه ای ساخته می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قرصی که چند دارو را زمان بندی شده وارد بدن تان می کند

محققان قرص های چاپی سه بعدی با پخش زمان بندی شده تولید کرده اند که در یک چاپگر بصورت لایه ای ساخته می شود.

بخش دانش تبیان

پزشکی

محققانی دیگر نیز در گذشته قرص های چاپی سه بعدی با پخش زمان بندی شده تولید کرده بودند که در یک چاپگر بصورت لایه ای ساخته می شدند. اما به گفته دانشمندان سنگاپوری، این قرص ها هم از لحاظ قدرت دوز و هم انتشار مستمر دارو پس از بلعیده شدن، محدود بودند.

روش جدید محققان هیچکدام از این محدودیت ها را نداشته و کاربری آن نسبتاً سریع و ارزان است.

در این شیوه، پزشک به نمایش داروهای مورد نیاز یک بیمار، دوز و زمان مصرف آن ها در یک برنامه رایانه ای می پردازد. این اطلاعات برای ساخت یک مدل رایانه ای از یک الگوی کوچک چند وجهی استفاده می شود.

مدل مذکور به یک چاپگر سه بعدی ارسال شده که قالبی از این الگو می سازد. سپس یک پلیمر مایع غیرسمی که با دارو ترکیب شده، درون این قالب ریخته می شود و شکل صحیحی از الگو را می سازد. این الگوی قالب گرفته شده سپس با پلیمر بیشتری روکشی می شود، اما این بار در آن هیچ دارویی اضافه نمی شود.

زمانی که این قرص بلعیده می شود، لایه محافظ بیرونی پلیمر به تدریج سائیده شده و پلیمر حاوی داروی زیرین آشکار می شود. بسته به شکل الگو، بخش های مختلف در زمان های گوناگون آشکار شده و دارو را آزاد می کنند. برای مثال یک طراحی پنج وجهی در پنج زمان مختلف دارو را آزاد می کند که البته همه پنج وجه حاوی یک نوع دارو نخواهد بود. محققان اکنون در تلاش برای تجاری سازی این روش هستند.


منبع: خبر آنلاین

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .