تبیان، دستیار زندگی
تقریباً تمام مشاوران د ر مورد ماه آخر، استراتژی یکسان و تعریف شد ه ای د ارند . چرا که د ر این برهه از زمان، اهد اف آموزشی کاملاً یکسان وجود د ارد (که بی توجهی به این هد ف ها می تواند تأثیر بد ی د ر نتیجه د اوطلب د اشته باشد ). ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استراتژی مطالعاتی ماه آخر(2)

تقریباً تمام مشاوران در مورد ماه آخر، استراتژی یکسان و تعریف شده ای دارند. چرا که در این برهه از زمان، اهد اف آموزشی کاملاً یکسان وجود دارد (که بی توجهی به این هدف ها می تواند تأثیر بدی در نتیجه داوطلب داشته باشد). پس سعی نکنید خیلی متفاوت از دیگران رفتار کنید و چنین تصوری هم نداشته باشید که دوباره درس و مطلب جدید خواندن بهتر از آزمون برگزار کردن است. شما در هر شرایط علمی و آموزشی که باشید باید این شیوه را در پیش بگیرید.

کنکور

شما در ابتدا باید دفترچه های کنکور مورد نظرتان را که کم ترین تغییرات را داشته اند، تهیه کنید. سپس با یک برنامه مدون، هر سه روز خود را به نه قسمت 4 ساعته تقسیم کنید. یعنی شما در هر روز حداقل 12 ساعت مطالعاتی برای خود در نظر بگیرید که در اولین 4 ساعت، یک کنکور جامع برگزار خواهد شد. در 4 ساعت بعدی، ارزیابی دقیق آزمون و مشخص کردن مشکلات و غلط های آن به صورت مبحث به مبحث صورت خواهد گرفت. سپس در 7 قسمت 4 ساعته در همان روز و 2 روز بعد، برنامه ای برای دوره تمام دروس تدوین خواهد شد که اساس مباحث مطالعاتی را، ارزیابی همان کنکور مشخص می کند.

به این ترتیب، به طور مثال اگر شما روز شنبه صبح، کنکور اول تان را در منزل برگزار کنید و در بعد از ظهر همان روز، ارزیابی دقیقی صورت دهید، در 4 ساعت شبانه شنبه و سه وعده مطالعاتی یکشنبه و همچنین دوشنبه می توانید به دوره دروس خود بپردازید و روز سه شنبه صبح، دوباره همین چرخه آزمون و مطالعه را با کنکور جامع دومتان، انجام دهید. با این شیوه علاوه بر آزمون و بررسی کنکورهای چند سال اخیر، یک برنامه منسجم و فشرده مطالعاتی خواهید د اشت.

چند سؤال که به نوعی تبصره های مطرح شده اجرای این برنامه هستند را مطرح کرده و پاسخ می دهیم:

  • من نمی توانم درس هایم را در سه روز دوره کنم. راه دیگری برای دوره درس ها بگویید ؟

اجباری برای اتمام دوره درس ها در سه روز نداریم (به خصوص در شروع). شما اگر چنین تصور یا مشکلی دارید، می توانید به جای سه روز، شش روز به خود تان وقت بدهید. یعنی اولین دوره کامل درس هایتان را بین برگزاری کنکور اول تا سومتان انجام دهید. مثلاً در یک زمان سه روزه، درس های پیش دانشگاهی 1 و 2 را دوره کنید و در سه روز بعد (پس از کنکور دومتان) درس های پایه را کامل کنید.

کنکور

به این ترتیب با آرامش بیشتری می توانید درس هایتان را مرور کنید. اما در هر شرایطی، کنکور را نباید کنار گذاشت یا برای هفته آخر نگه داشت. این کار بی فایده و گاهی هم بسیار خطرناک است. شما حتماً باید یک هفته تا ده روز قبل از کنکور سراسری 90، تمام کنکورهای مورد نظرتان را کامل کرده باشید.

  • من نیازی به دوره هایی با این حجم زمانی 4 ساعته ندارم و درصد هایم در آزمون ها هم قابل توجه است. چه کار اضافه تری انجام دهم؟

بهترین کاری که چنین داوطلبانی می توانند انجام دهند، کم کردن فاصله آزمون ها (به دو روز) و برگزاری کنکورهای بیشتر است. به این ترتیب شما با کاهش فاصله آزمون ها به دو روز در مدت 4 یا 5 وعده مطالعاتی، باید دوره درس هایتان را کامل کنید. در درس هایی هم که معلومات شما کامل است (درصد بالای 90 کسب می کنید)، می توانید آزمون جامع د رس به درس بزنید، مثلاً داوطلب گروه ریاضی می تواند درس شیمی و فیزیک چند سال اخیر گروه تجربی را پاسخ دهد.

  • آیا زدن کنکورهای دروس عمومی گروه های آزمایشی دیگر لازم است؟

این که شما سؤالات عمومی 4 گروه دیگر را هم پاسخ دهید، خوب است. اما اجباری هم به پاسخ گویی کلی آن ها در یک زمان نیست. مثلاً شما می توانید این کنکورها را به صورت تک درس بزنید یعنی ادبیات و عربی یک گروه را امروز پاسخ دهید و زبان و دین و زندگی را روز دیگر. فقط یادتان باشد عمومی های گروه آزمایشی خودتان را بگذارید تا با دروس اختصاصی به صورت یک کنکور کامل برگزار کنید .

امیدواریم با جدی گرفتن آزمون های جامع و دوره کردن درس ها با این روش، علاوه برجلوگیری از فراموشی مطالب، از کابوس تداخل درس ها با هم در ماه های آخر جلوگیری شود.


مرکز یادگیری سایت تبیان - نویسنده: جلال سلیمی
تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا