تبیان، دستیار زندگی
یکی از رموز موفقیت اقتصاد هر کشور عدم وابستگی به منابع خدادای مانند نفت و اتکا به درآمدهای حاصله از سایر حوزه های اقتصادی آن کشور است. در این زمینه و با توجه به اینکه ایران سالهای سال متکی به درامدهای نفتی بود، طی سالهای اخیر مسوولان اتکا به درامدهای حاصل
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بدون پول نفت چه سرنوشتی خواهیم داشت؟

یکی از رموز موفقیت اقتصاد هر کشور عدم وابستگی به منابع خدادای مانند نفت و اتکا به درآمدهای حاصله از سایر حوزه های اقتصادی آن کشور است. در این زمینه و با توجه به اینکه ایران سالهای سال متکی به درامدهای نفتی بود، طی سالهای اخیر مسوولان اتکا به درامدهای حاصل از مالیات و سرمایه گذاری در سایر حوزه ها را ناجی اقتصاد کلان کشور می دانند.

فرآوری: طاها رها-بخش اقتصاد تبیان
پول نفت

یکی از رموز موفقیت اقتصاد هر کشور عدم وابستگی به منابع خدادای مانند نفت و اتکا به درآمدهای حاصله از سایر حوزه های اقتصادی آن کشور است. در این زمینه و با توجه به اینکه ایران سالهای سال متکی به درآمدهای نفتی بود، طی سالهای اخیر مسوولان اتکا به درآمدهای حاصل از مالیات و سرمایه گذاری در سایر حوزه ها را ناجی اقتصاد کلان کشور می دانند.

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران با تاکید بر این که با توسعه صنعت بیوتکنولوژی تا 20 سال آینده کشور بی نیاز از نفت خواهد شد، گفت: این امر نیاز به سرمایه گذاری دارد و در حالی است که مجموع سرمایه گذاری کشور در حوزه محصولات پیشرفته از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی یه یک میلیارد دلار نمی رسد.

در حالی که رقبای منطقه ای با اختصاص بودجه های میلیاردی در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، مجموع سرمایه گذاری کشور در حوزه محصولات پیشرفته از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی یه یک میلیارد دلار نمی رسد

نایب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران با تاکید بر این که با توسعه صنعت بیوتکنولوژی تا 20 سال آینده کشور بی نیاز از نفت  خواهد شد، گفت: این امر نیاز به سرمایه گذاری دارد و در حالی است که مجموع سرمایه گذاری کشور در حوزه محصولات پیشرفته از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی یه یک میلیارد دلار نمی رسد.

دکتر عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی با اشاره به سابقه 30 ساله بیوتکنولوژی در کشور، با تاکید بر این که تشکیل ساختار و توسعه این صنعت در ایران با فاصله کوتاهی از رشد و توسعه زیست فناوری در دنیا آغاز شده است، افزود: ولی رشد و پیشرفت کشورهای صاحب نام در این صنعت و دانش هرگز متوقف نشده و همچنان با سرعت فزاینده ای به پیشرفت خود در این زمینه ادامه می دهند.

در این زمینه کارشناسان بر این باورند که با حفظ شتاب رشد علمی و تکمیل حلقه ارتباط علم و صنعت در تولید ثروت دانش بنیان و ایجاد رقابت در صنعت بیوتکنولوژی، نیازمند سرمایه گذاری گسترده و اقدام سریع در جهت توسعه روزافزون این صنعت در کشور خواهیم بود.

همچنین مطرح میشود پتانسیل ها در حال رشد هستند و توسعه و پیشرفت مناسب در تمام زمینه های غیر نفتی  نیازمند سرمایه گذاری گسترده است. این سرمایه گذاری در گرو رفع موانع قانونی و حذف بوروکراسی در بخش های دولتی چون و گمرک است.

با توسعه صنعت بیوتکنولوژی تا 20 سال آینده کشور بی نیاز از نفت خواهد شد

آنچه اقتصاددانها بر آن اتفاق نظر دارند کاهش قدرت رقابت پذیری کشور در سایر حوزه های اقتصادی غیر نفت است که اگر مسوولان، دست اندرکاران و کارآفرینان و صنعتگران در این خصوص غفلت کنند، رقبای ما به واسطه در اختیار داشتن امکانات مالی مناسب، گوی سبقت را از ما ربوده و در آینده نه چندان دور بازار کشور را در اختیار خواهند گرفت.

هرچند در حال حاضر گام های مثبت و موثری در حوزه تبیین سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان شده است و میتوان به آینده امیدوارتر بود.

در حالی که رقبای منطقه ای با اختصاص بودجه های میلیاردی در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، مجموع سرمایه گذاری کشور در حوزه محصولات پیشرفته از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی یه یک میلیارد دلار نمی رسد.

برخی صانیع از جمله صنعت بیوتکنولوژی می تواند به راحتی کشور را از وابستگی نفتی   و معدنی بی نیاز کند و به عبارت دیگر این صنعت با رعایت چند شرط می تواند جایگزین مناسبی برای نفت در 10 تا 20 سال آینده خواهد بود و نیل به این مهم منوط به تدوین سیاستهای بلند مدت و میان مدت است.


منبع: ایسنا/ تابناک