تبیان، دستیار زندگی
خانمی 50 ساله هستم که بنا به اعلام پزشکان امکان بچه دار شدن ندارم و تصمیم گرفته ام از شیرخوارگاه کودکی را به فرزندی قبول کنم لطفا در این زمینه بنده را راهنمایی کنید.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شرایط سرپرستی از کودکان بی سرپرست

خانمی 50 ساله هستم که بنا به اعلام پزشکان امکان بچه دار شدن ندارم و تصمیم گرفته ام از شیرخوارگاه کودکی را به فرزندی قبول کنم لطفا در این زمینه بنده را راهنمایی کنید.

مشاور: شامی اقدم -مرکز مشاوره تبیان
سرپرستی کودکان

در کشور ما امور مربوط به سرپرستی كودكان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان بهزیستی كشور است. کلیه اتباع ایران در صورت دارا بودن یکی از شرایط ذیل می توانند سرپرستی كودكان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان درخواست نمایند:

الف- زن و شوهری كه پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این  كه حداقل یكی  از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

ب- زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این كه حداقل یكی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

ج- دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی  كه حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

البته چنانچه به تشخیص سازمان پزشكی قانونی امكان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد، درخواست كنندگان از شرط مدت پنج سال فوق الذکر مستثنی می باشند. در مواردی كه زن و شوهر درخواست كننده سرپرستی باشند، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد. جهت پذیرش درخواست، درخواست كنندگان سرپرستی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تقیّد به انجام واجبات و ترک محرمات

ب- عدم محكومیت جزائی موثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی (برخی محکومیت ها از نوع غیر محسوب شده و بلااشکال است)

ج- تمكن مالی

د- عدم حجر (یعنی مجنون، غیر رشید و صغیر نباشند)

ه- سلامت جسمی و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت كودكان و نوجوانان تحت سرپرستی

و- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الكل

ز- صلاحیت اخلاقی

ح- عدم ابتلا به بیماری های واگیر و یا صعب العلاج

ط- اعتقاد به یكی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی  كه حداقل سی  سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.

در صورت دارا بودن شرایط برای تشکیل پرونده به معاونت اجتماعی بهزیستی محل سکونت خود می روید. پس از تکمیل فرم های مربوطه طرح تقاضا از جانب بهزیستی به دادگاه خانواده اعلام می شود. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می  نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می  گردد. پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان اقدام به صدور حكم سرپرستی و ابلاغ آن می  نماید. البته لازم است درخواست كننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به كودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک كند.

تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی كه دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست  كننده ممكن یا به مصلحت نیست و سرپرستی كودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد كتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست كننده و انجام دستور، حكم سرپرستی صادر می  كند و یا در صورتی كه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای این شرط به مصلحت كوک یا نوجوان می باشد، به صدور حكم سرپرستی اقدام می نماید.

همچنین درخواست  كننده منحصر یا درخواست كنندگان سرپرستی باید متعهد گردند كه تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حكم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای كودک یا نوجوان جاری می  باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یكی از شركتهای بیمه به نفع كودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر كنند. در این صورت نیز چنانچه دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای این شرط به مصلحت كودک یا نوجوان می باشد به صدور حكم سرپرستی اقدام می كند. جهت اطلاع از جزییات بیشتر می توانید به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 و آیین نامه آن مصوب 1394 مراجعه فرمایید.


جهت مشاهده پرسش و پاسخ های عمومی مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی اینجا کلیک کنید.