تبیان، دستیار زندگی
 واکنش نظامی گنجه‌ای به حمله روس به ایران
واکنش نظامی گنجه‌ای به حمله روس به ایران
واکنش نظامی گنجه‌ای به حمله روس به ایران
محمد طاهری خسروشاهی پژوهشگر حوزه ادب و تاریخ آذربایجان و مدیر اجرایی موسسه تحقیقات علوم اسلامی -انسانی دانشگاه تبریز یادداشتی بر نخستين بازتاب جنگ‌هاي روس با ايران در شعر فارسی با عنوان «واکنش نظامی گنجه‌ای به حمله روس به ایران» نوشته و منتشر کرده است.
 ویژگی‌های عاشق و معشوق در غزلی از «دیوان شمس»
ویژگی‌های عاشق و معشوق در غزلی از «دیوان شمس»
ویژگی‌های عاشق و معشوق در غزلی از «دیوان شمس»
شعرهای زیادی همچون «لیلی و مجنون» نظامی و شعرهای خدای غزل عاشقانه (سعدی) به ذکر ویژگی‌های عاشق و معشوق پرداخته و جانگدازی‌های عشق را به زبان شعر بازگو کرده‎اند، مولانا نیز پس از آشنایی با جان سوخته‎ای به نام شمس، در حالی که از باور خودش نیز دور بود، شروع به سرودن شعر کرد و یکی از دیوان‌های شعرش را به نام شمس سرود.
 مهم‌ترین اصل در سپیدنویسی بازتاب تجربه در شعر است
مهم‌ترین اصل در سپیدنویسی بازتاب تجربه در شعر است
مهم‌ترین اصل در سپیدنویسی بازتاب تجربه در شعر است
ادریس بختیاری، شاعر و پژوهشگر در گفت‌وگو به بررسی مجموعه شعر «اگر تو بودی امروز شنبه بود» پرداخت. او در این گفت‌وگو با اشاره به کاربرد آرایه‌ها در شعر شادلو، این کتاب را نمونه‌ای از شعر سپید مکتب خراسان دانست.
 شور و شوق جوانان از اتفاقات عرصه شعر آئینی است
شور و شوق جوانان از اتفاقات عرصه شعر آئینی است
شور و شوق جوانان از اتفاقات عرصه شعر آئینی است
محمدعلی مجاهدی، شاعر آیینی، درباره حضور جوانان در عرصه شعر گفت: انرژی و شور و شوق جوانی در عرصه شعر و همچنین حرف‌شنوی از اساتید سبب شده است تا اتفاقات بزرگی در عرصه شعر آیینی رقم بخورد.
  قلم رحماندوست تا مرزهای ادبیات بزرگسال گسترش یافته
قلم رحماندوست تا مرزهای ادبیات بزرگسال گسترش یافته
قلم رحماندوست تا مرزهای ادبیات بزرگسال گسترش یافته
سهیل محمودی در نخستین برنامه از ویژه برنامه‌های «شهر آرامش» گفت: مصطفی رحماندوست، شاعری است که در حوزه کودک و نوجوان می‌نویسد اما قلم توانایش تا مرزهای ادبیات بزرگ‌سال گسترش یافته است.
 چرا نوشتن رمان تاریخی سخت است؟
چرا نوشتن رمان تاریخی سخت است؟
چرا نوشتن رمان تاریخی سخت است؟
محمد حنیف با بیان این‌که به نظر می‌رسد نوشتن رمان تاریخی ارزش کمتری نسبت به رمان اجتماعی و سیاسی دارد، می‌گوید: نوشتن رمان تاریخی به دلایل سیاسی و این‌که جامعه بسیاری از موضوعات را برنمی‌تابد و همچنین به دلیل این‌که پژوهش کار سختی است و ممکن است از عهده هر کسی برنیاید، راحت نیست.
 «شاهنامه» اثری عامیانه نیست
«شاهنامه» اثری عامیانه نیست
«شاهنامه» اثری عامیانه نیست
«شاهنامه» و نام فردوسی پیوندی ناگسستنی با مردم ایران دارند و کمتر ایرانی‌ای وجود دارد که قصه‌ای از این اثر بزرگ را نشنیده باشد. پاره‌ای از بن‌مایه‌های قصه‌های عامیانه‌ را نیز می‌توان در میان داستان‌های «شاهنامه» دید، اما «شاهنامه» اثری عامیانه نیست.