تبیان، دستیار زندگی
کربوران(به انگلیسی: Carborane) دسته ای از ترکیبات شیمیایی خوشه ای هستند که شامل کربن و بور در هسته اصلی و همچنین هیدروژن که به خوشه اصلی پیوند دارند، می باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

کربوران (Carborane)

کربوران (carborane)

کربوران(به انگلیسی: Carborane) دسته ای از ترکیبات شیمیایی خوشه ای هستند که شامل کربن و بور در هسته اصلی و همچنین هیدروژن که به خوشه اصلی پیوند دارند، می باشد. اهمیت این دسته ترکیبات به واسطه شکل پیوند غیر کلاسیک آنها و برخی خواص ویژه فیزیکی آن ها از جمله پایداری حرارتی بالا است. این ترکیبات در صورتی که در آن از ایزوتوپ بور  استفاده شود، قابلیت جذب نوترون را دارا می باشند.


قویترین اسید دنیا که لااقل یک میلیون مرتبه قویتر از اسید سولفوریک غلیظ شده می باشد دریکی از ازمایشگاهای کالیفرنیا ساخته شد. شاید این اسید کمترین میزان خورندگی را هم داشته باشد.این ترکیب کربوران اسید نامیده شده است تولید کنندگان ان می گویند این نخستین ابر اسیدی است که می توان انرا در ظرف شیشه ای (لوله ازمایشگاهی ) نگهداری کرد . ابر اسید قبلی اسید فلوئور وسولفوریک به قدری قوی است که مستقیما(فورا) می تواند شیشه را خود حل کندولی به نظر می رسد خاصیت اسید جدید به پایداری شیمیایی قابل توجهش برگردد.

کربوران (carborane)


کریستفررید از دانشگاه کالیفرنیا ، دیو رسید وهمکارانش . این اسید مانند همه اسیدها با ترکیبات دیگر واکنش نشان می دهدویک اتم هیدروژن با بار مثبت به انها می دهد اما بنیان باقی مانده انقدر پایدار است که ان از واکنش بیشتر خودداری می کند .


این دومین واکنشی است که برای خورندگی ضروری است برای مثال اسید هیدروفلوریک که غالبا ترکیب شده از دی اکسید سیلیکون می خورد شیشه را زیرا یون فلورید به این سیلیکون حمله می کند همانطوریکه هیدروژن با اکسیژن واکنش می دهد.


این اسید جدید با فرمول(H(CHB11GL11  تمایل بسیار زیادی برای دادن یون هیدروژن داردکه میزان قدرت اسیدی انهارا تعریف می کند(معین می کند)و صد تریلیون بار از اب استخر اسیدی تر است اما بنیان باقی مانده اسید که نتیجه از دست دادن یون هیدروژن است شامل یازده اتم بورویک اتم کربن است که در یک ساختار 20 وجهی قرار گرفته اند ، رید می گوید شاید پایدارترین گروه اتمهایی که در شیمی وجود دارد باشد . هدف اصلی محققان این است که با استفاده از اسید های کربوران اتم های گار نجیب زنون را به سادگی اسیدی کنند کاری که تا کنون انجام نشده است.

بخش مطالب علمی دانش اموز‌ی سایت تبیان
تنظیم:نیلوفر یاقوتی