تبیان، دستیار زندگی
یک دانشجوی دکتری علوم ارتباطات بزرگترین انحراف روابط عمومی ها در ایران را تبلیغاتی بودن آن ها دانست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبلیغاتی بودن بزرگترین انحراف روابط عمومی ها

یک دانشجوی دکتری علوم ارتباطات بزرگترین انحراف روابط عمومی ها در ایران را تبلیغاتی بودن آن ها دانست.

هومن بهلولی- روابط عمومی

تبلیغات

احمد یحیایی ایله ای با حضور در اولین همایش «روابط عمومی نوین و استراتژی تجاری» عنوان کرد: مسولوین روابط عمومی باید تغییر کنند و رویکرد خود را نسبت به سازمان و جامعه تغییر دهند.

او که معتقد است دو نوع دیدگاه در موضوع ارتباطات و توسعه وجود دارد، در این باره اظهار کرد: در دیدگاه خوشبینانه ارتباطات موجب پیشرفت و رونق اقتصادی می شود؛ درحالیکه در دیدگاه بدبینانه روابط عمومی ابزاری برای سلطه بخشی سازمان بر مردم است. پیشرفت زمانی در جامعه رخ می دهد که دموکراسی از بروکراسی پیشی بگیرد. روابط عمومی ها برای دریافت و شنیدن سخنان مردم به وجود آمدند، زیرا سازمانی موفق می شود که به گفته کارمندان خود و مردم عمل کند.

یحیایی ایله ای با اشاره به سودمند و تجاری نبودن روابط عمومی ها در ایران، اظهار کرد: روابط عمومی ها باید ارتباط مناسبی با مردم داشته باشند و از شنیدن انتقاد لذت ببرند، درحالیکه امروزه روابط عمومی ها به واسطه تبلیغات فراوان از فعالیت اصلی خود منحرف شده اند. درحال حاضر بیشتر روابط عمومی های سازمان ها در خدمت برآوردن اهداف سیاسی قدرت های حاکم هستند و این در حالی است که کار اصلی روابط عمومی به هیچ عنوان انجام دادن تبلیغات برای سازمان ها نیست.

او با بیان اینکه 50 درصد خطاهای مردم از ندانستن سرچشمه می گیرد، افزود: فلسفه کاری روابط عمومی ها باید مردمداری باشد، اما در حال حاضر 70 درصد مسوولین روابط عمومی های سازمان ها تعریف درستی از هدف ایجاد روابط عمومی و فعالیت های آن ندارند.

یحیایی ایله ای تبلیغات، اطلاع رسانی و روابط عمومی ها را سه روش برای توسعه ارتباطات دانست و گفت: تبلیغات روشی یک طرفه است و تنها درصورتیکه درست اجرا شود، موفقیت آمیز خواهد بود. همچنین رویکرد تحلیلی گامی جلوتر از رویکرد اطلاع رسانی است و روابط عمومی ها در حال حرکت به این سمت هستند.

او روابط عمومی ها را گوش شنوا، چشم بینا و زبان گویای سازمان معرفی کرد و گفت: روابط عمومی هر سازمان باید میان چهار فاکتور کارکنان، مشتریان، مدیران و رسانه ها تعادل برقرار کنند. هر واحدی از سازمان باید به گونه ای عمل کند که با فعالیت های خود یا سود سازمان را افزایش دهد و یا باعث کاهش هزینه ها در عملکرد سازمان شود. امروز سازمان ها درحال حرکت به سمت مشتری محوری هستند و تلاش می کنند تا به خوبی در ارتباط با مردم عمل کنند، زیرا مشکل مردم برقراری ارتباط مثبت است و هنر روابط عمومی ها نیز ایجاد چنین ارتباطی است.

یحیایی ایله ای روابط عمومی را چراغ سازمان ها خواند و خاطرنشان کرد: روابط عمومی های سازمان اگر از تبلیغات به سمت اطلاع رسانی حرکت کنند و اطلاعات بیشتری به مردم ارائه دهند، شاهد کمک بیشتری از جانب مردم به سازمان ها خواهند بود.