تبیان، دستیار زندگی
یونوسپتیم یک عنصر ناشناخته از گروه هالوژن ها می باشد که احتمالا فلزی بوده و ظاهری تیره دارد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

یونوسپتیم

یونوسپتیم

یونوسپتیم یک عنصر ناشناخته از گروه هالوژن ها می باشد که احتمالا فلزی بوده و ظاهری تیره دارد. وزن اتمی آن 291amu بوده و حدس زده می شود که ساختار الکترونی آن به صورتElectron configuration Rn 5f14 6d10 7s27p5 باشد.

این حدس بر اساس عنصر شمیایی رادیو اکتیوی Astatine می باشد. Ununseptium یک نام موقت برای عنصر شمیایی کشف نشده جدول تناوبی است که نماد موقت آن Uus بوده و عدد اتمی آن 117 می باشد.

یونوسپتیم

یونونسپتیوم هنوز کشف نشده. این نام برای نگه داشتن جای عنصر 117 برای استفاده در مقالات و محافل علمی استفاده می شود. که شیوه ای یونانی برای گفتن (یک یک هفت ایوم) می باشد.

Ium نیز استانداری برای انتهای نام عناصر شمیایی است. این عنصر نیز مانند تمامی عناصر تراسورانیک به صورت مصنوعی تولید شده و به نام یک دانشمند نامگذاری می شود.


مرکز یادگیری سایت تبیان - منبع: پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور
تنظیم: مریم فروزان کیا