تبیان، دستیار زندگی
.....دست بابام کوزه بود یادش نبود روزه بودو نشسته بود یه گوشه خواست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وقت افطار

وقت افطار

وقت افطار

                                                  دست بابام کوزه بود
                                                  یادش نبود روزه بود

وقت افطار
نشسته بود یه گوشه
 خواست که آب بنوشه
گفتم:بابا به افطار
چیزی نمونده انگار
وقت افطار

باباجونم تا شنید
زد زیر خنده خندید

کانال کودک و نوجوان تبیان

koodak@tebyan.com

منبع: مهد پورتال

تهیه:شهرزاد فراهانی

شبکه کودک و نوجوان تبیان


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.