تبیان، دستیار زندگی
کتاب «فضاهای شفابخش» تلاشی است برای پاسخ به این پرسش: آیا جهان ما را بیمار می کند؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا جهان ما را بیمار می کند؟

کتاب «فضاهای شفابخش» تلاشی است برای پاسخ به این پرسش: آیا جهان ما را بیمار می کند؟

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان
فضاهای شفابخش

اگر آنچه در اطراف ما که گیج کننده و ناهنجار به نظر می رسد (مثل رنگ ها و صداهایی که سبب غلیانِ احساسات می شوند)، بتوانند شیمیِ سلامت ذهن را خدشه دار کنند، آیا ممکن است که همین محیط قدرتِ «شفابخشی» داشته باشد؟

پرسش فوق، سوالی است که دکتر «اِستر اِشترنبرگ» در کتاب «فضاهای شفابخش» ایجاد می کند و نگاهی تحسین برانگیز به «ذهن و تن» و «دریافت و فضا» می افکند. اشترنبرگ ما غرق در کشفیاتی می کند که چگونه ارتباط بین حواس، احساسات و سیستم ایمنی را فاش می کنند. این مجموعه بر پایه تحقیقاتی گذاشته شده است که چند دهه پیش نشان دادند بیمارانِ بستری، اگر منظره ای از طبیعت را داشته باشند، سریعتر بهبود می یابند.

چگونه یک منظره دلپذیر می تواند سبب سرعتِ بهبودی شود؟ نویسنده این نظریه را در «مکان» ها (فضاها) و وضعیت های مختلف پیگیری می کند و بیان می کند که چگونه یک معماری شگفت انگیز، یک هزارتو، یک باغ، یا یک مکان زیارتی، می توانند «تنش» ایجاد کنند، یا آرامش به وجود بیاورند.

چگونه یک منظره دلپذیر می تواند سبب سرعتِ بهبودی شود؟ نویسنده این نظریه را در «مکان» ها (فضاها) و وضعیت های مختلف پیگیری می کند و بیان می کند که چگونه یک معماری شگفت انگیز، یک هزارتو، یک باغ، یا یک مکان زیارتی، می توانند «تنش» ایجاد کنند، یا آرامش به وجود بیاورند.

اگر حواس ما را به «مکانی شفابخش» ببرد، پس جای شگفتی نیست اگر «مکانِ» ماد در «طبیعت» اهمیت زیادی داشته باشد. سلامت محیط شدیداً به سلامت فرد وابسته است. آنچه در این کتاب بیان می شود، نه تنها جهتِ ساخت بیمارستان ها، جوامع و حومه شهرهای مفید است، بلکه برای سلامت و «شفا» ی فردی نیز ضروری است.
کتاب «فضاهای شفابخش» که در 12 فصل به همراه یک مقدمه و یک پی نوشت تدوین شده است، با ترجمه شهناز رفیعی در شمارگان 600 جلد و با بهای 23 هزار تومان از سوی انتشارات کتاب کیمیا، منتشر و راهی کتابفروشی ها شده است.
 


منبع: مهر