تبیان، دستیار زندگی
آپولیتیسم ها افرادی بی اعتنا و لاقید هستند که با طرز تفکری خاص زندگی می کنند و بر مبنای این تفکر خود را از جامعه و مسائل آن دور می سازند . . .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا شما هم "آپولیتیسم" هستید؟!

آپولیتیسم ها افرادی بی اعتنا و لاقید هستند که با طرز تفکری خاص زندگی می کنند و بر مبنای این تفکر خود را از جامعه و مسائل آن دور می سازند .

فرآوری : ع . امانی - بخش سیاست تبیان
سیاست زدگی

آیا شما هم یک "آپولیتیسم" هستید ؟ خصوصیات آپولیتیسم ها چیست ؟ آیا آپولیتیسم واگیردار است ؟! . . . "آپولیتیسم" (Apolitisme) یا سیاست گریز به معنی  روش لاقیدانه نسبت به سیاست و خودداری از شرکت در جریان سیاسی است.
این واژه از ریشه "پولوتیک" به معنای سیاست و پیشوند "آ" با مفهوم نفی ترکیب شده است . لا قیدی و بی اعتنایی نسبت به حیات سیاسی و احتراز از آن عمداً در رژیم های سرمایه داری بین توده های مردم رواج داده می شود ( وقتی می گویم : نظام های سرمایه داری ممکن است ذهنیت شما را به طرف غرب منحرف کند اما کمی که فکر کنید خواهید فهمید که نظام سرمایه داری فقط در غرب نیست ! ) عدم شرکت در امور سیاسی و عدم توجه به حیات اجتماعی و سیاسی ناشی از آن است که زمامداران کشورهای سرمایه داری سعی می کنند با همه وسائل ، توده ها را در عقب ماندگی ایدوئولوژیک نگاهدارند و توجه آن ها را از مسائل میهن و اجتماع خود به مطالب به کلی فرعی و زندگی روزمره و مسائل شخصی منحرف سازند.

سیاست گریزی (Politics aversion)

در عصر حاضر  بسیاری ، مساله بی طرفی و عدم ورود در امور سیاسی را ناشی از عدم آموزش و آگاهی سیاسی می  دانند و این مفهوم را بالذات اصیل نمی  دانند. بی طرفی در سیاست ؛ در واقع برخلاف میهن دوستی و ایدئولوژی مذهبی است. زیرا لازمه این دو ، هدف و جهت داشتن در مسائل جامعه است که از دخالت فعال در عرصه سیاست جدا نیست و چنین شخصی نمی  تواند از جریانات سیاسی فاصله بگیرد.

در عصر حاضر  بسیاری ، مساله بی طرفی و عدم ورود در امور سیاسی را ناشی از عدم آموزش و آگاهی سیاسی می  دانند و این مفهوم را بالذات اصیل نمی  دانند

انسان امروزی در زیر حجاب های سنگین سیاست زدگی ، روزمرگی ، عادت ، گله وار اندیشیدن و تصمیم گرفتن ، تحریف تاریخ وحقیقت ، انهدام و ویرانی ارزش ها با فروکاستن آنان به مدل های سلیقه ها و شعارهای تهی و پوچ و بی اثر که از زندگی بی معنا و مبتذل منشاء می گیرد.

علت سیاست زدگی

سیاست زدگی درجامعه محصول شرایطی است که نوعی ناهنجاری ارگانیک در ساختار سیاسی رخ می دهد. به این شکل که سیاست اولی (high politic) از حوزه تخصصی به حوزه عمومی وارد شده و حتی گاهی در سیستم سیاسی اختلال ایجاد می کند و سیاست سفلی (low politic ) مورد اغفال واقع شده و نظام سیاسی با بحران ناکارآمدی روبه رو می شود.
این اختلال سیستمی هم به سیاست لطمه می زند و هم حوزه فرهنگی و تعاملی را خدشه دار می کند و مانعی بر سر راه آزاد اندیشی و تعامل علمی است.
از این رو مقتضی است برای بسط آزاد اندیشی و تعامل علمی راهکارهای کاهش سیاست زدگی درجامعه به ویژه در سطح نخبگان علمی فراهم شود.
نتیجه
اگر قدری جزئی تر در مفهوم مذکور تأمل نمائیم ، باید بپرسیم چرا و به چه علل انسان دوره ی ما مهجور و بحران زده شده است؟ به نظر می رسد که عدم بصیرت کافی و آگاهی یکی از مهمترین عللی است که افق دید ما را مه آلود و تیره و تار نموده . در واقع انسان عصر کنونی " انسان رسانه و انفورماتیک " است که به خطا سعی دارد تمام خلاء های فکری خود را از این طریق ( اطلاعات رسانه ای ) پر کند. اما آن چه که حائز اهمیت است این می باشد که نمی توان در جامعه ای زندگی کرد اما در سیاست و روند حکومتی آن مداخله ای نداشت. عدم توجه به امور سیاسی خود کمک به محافل مستبد است و عملا به یک سیاست مضر و به یک روند ارتجاعی مبدل می شود که بزرگترین آسیب دیدگان آن خود مردمی هستند که از مشارکت در امور سیاسی مملکت خود داری می کردند.


منبع : روزنامه اطلاعات / پایگاه خبری ندای انقلاب