تبیان، دستیار زندگی
استاندار زنجان گفت: روابط عمومی ها چهره ای واقعی و مطلوب از عملکرد خود را به مردم ارائه و اطلاع رسانی کنند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روابط عمومی ها چهره ای واقعی از سازمان خود را به مردم ارائه کنند

استاندار زنجان گفت: روابط عمومی ها چهره ای واقعی و مطلوب از عملکرد خود را به مردم ارائه و اطلاع رسانی کنند.

هومن بهلولی- روابط عمومی

جمشید انصاری؛ استاندار زنجان

به گزارش روابط عمومی، جمشید انصاری در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان افزود: روابط عمومی از ابزار مدیریتی است و به سازمان و مدیریت کمک می کند تا چهره بهتری از سازمان را برای ذینفعان ترسیم کند .
وی اظهار کرد: روابط عمومی ابزاری در خدمت سازمان و مدیریت است و در این میان چند کار مهم را باید مورد توجه قرار دهد .
انصاری، مهم ترین وظیفه روابط عمومی ها را انژاس چهره ای واقعی و مطلوب از سازمان به مردم عنوان و تاکید کرد: این موضوع به معنای آن است که این واحد عملکردهای انجام شده را در خدمت ذینفعان سازمان مربوطه و به صورت مطلوبی ترسیم و اطلاع رسانی کند .
استاندار زنجان گفت: وظیفه رسانه با روابط عمومی متفاوت است به دلیل آنکه خیلی وقت ها رسانه باید کاستی ها را بیان کند و نباید از روابط عمومی توقع چنین کاری را داشت .
انصاری افزود : رسانه به عنوان یک وظیفه و رسالت اجتماعی از طرف مردم کاستی ها را بیشتر بازگو کرده و به مسئولان متذکر می شود و یا حتی از طریق روابط عمومی ها منژس می کند تا برای آنها چاره جویی شود .
استاندار زنجان گفت: وظیفه روابط عمومی ها این نیست که نواقص سازمان را به رسانه و افکار عمومی و این موارد را اطلاع رسانی کنند، وظیفه مهم این واحد ارائه چهره واقعی و مطلوب از سازمان متناسب با کارکردهای آن به عموم مردم است .
وی، وظیفه دیگر روابط عمومی ها را انژاس نظرات ذینفعان به مدیران و مسئولان اعلام کرد و گفت: ممکن است نظرات مثبت و یا انتقادی از طرف مردم به سازمان ارائه شود و وظیفه روابط عمومی سازمان ها این است که فضای مخاطبان خود را رصد کنند و ببینند نظر انتقادی و تاییدی چه مواردی را شامل می شود و آنها را به اطلاع رئیسان و مدیران برسانند .
انصاری افزود: این کار جریان دو سویه محسوب می شود و متاسفانه این مهم چندان انجام نمی گیرد و جز بخش های تعطیل شده روابط عمومی هااست .
وی بیان کرد: رصد کردن فضای ذینفعان می تواند با هدف روشنگری، پاسخگویی و جمع بندی مشکلات و انژاس آنها به مدیران و یا بهبود وضعیت اطلاع رسانی و دفاع از عملکرد باشد .
استاندار زنجان ادامه داد : کار روابط عمومی ها فقط به رصد کردن فضای عمومی منحصر نیست بلکه باید رسانه ها را رصد و تمامی مطالب را بررسی و مشاهده و در مورد سازمان مربوط خود اظهار نظر ها را جمع آوری کنند .
انصاری همچنین توجه روابط عمومی ها به مطالب منتشر شده در فضای مجاری را امری مهم عنوان کرد و گفت: فضای مجازی جدا از فضای رسانه ای عمل می کند، چرا که رسانه یک ساز و کار ضبط و ثبت شده دارد اما فضای مجاز و کانال های راه اندازی شده چنین نیست .
وی اظهار کرد: باید به دو نکته توجه داشت و اینکه افکار عمومی در فضای مجازی را نباید اشتباه گرفت و یکی از آفات فضای مجازی و کانال های مختلف آن این است که برخی ها فکر می کنند کل جامعه را در برمی گیرد .
استاندار زنجان گفت : در فضای مجازی نقل و قول ها و آمارهایی عنوان می شود که مبنا ندارد و حداقل کاری که مسئولان روابط عمومی باید انجام دهند این است که هر کجا در مورد سازمان آنها حرف خلاف واقع درج و بیان شود به عنوان مسئول واقعیت ها را بنویسند .
وی خاطرنشان کرد: آن چیزی که روابط عمومی ها را برجسته و موفق می کند، عملکرد آن است که با این کار می توانند خود را اثبات کند .
انصاری افزود: در خیلی مواقع اگر روابط عمومی از سوی مدیریت مورد بی توجهی قرار می گیرد این روابط عمومی است که نتوانسته به عنوان یک واحد موثر خود را در چشم مدیر و مجموعه جا بیندازد .
در پایان این مراسم از روابط عمومی برتر سازمان های استان تقدیر شد .