تبیان، دستیار زندگی
این بازوی روباتیک قادر است به عنوان نمونه بارهای سنگین را به جای دست تان بر دارد، کاغذ یادداشت ها را برای نوشتن تان نگه دارد یا وقتی کلید را می چرخانید در را باز کند!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازوی روباتیک که نقش دست سوم را ایفا می کند

این بازوی روباتیک قادر است به عنوان نمونه بارهای سنگین را به جای دست تان بر دارد، کاغذ یادداشت ها را برای نوشتن تان نگه دارد یا وقتی کلید را می چرخانید در را باز کند!

بخش دانش تبیان

روبات

محققان بازوی روباتیکی ساخته اند که به مچ دست کاربر وصل می شود و به کمک او می آید. این بازوی روباتیک قادر است به عنوان نمونه بارهای سنگین را به جای دست تان بر دارد، کاغذ یادداشت ها را برای نوشتن تان نگه دارد یا وقتی کلید را می چرخانید در را باز کند!

این بازو در واقع از ۱۱ موتور الکتریکی تشکیل شده که هر کدام قابلیت مانور ۱۸۰ درجه ای را دارند. کنترل آن به وسیله سیگنال های الکترومیوگرافی از بازو و ماهیچه ها صورت می گیرد. الکترومیوگرافی (Electromyography) به صورت مخفف ای ام جی (EMG) تکنیکی است برای محاسبه و ضبط حالات عضلات بدن است که این بازوی روباتیک از سیگنال های آن برای فهمیدن قصد کاربر و دستورات تعریف شده استفاده می کند. به عنوان نمونه به صورت پیش فرض وقتی این بازو به دست تان بسته شده با مشت کردن انگشت ها بازوی روباتیک به حالت تعلیق یا خواب موقت می رود و شما را تنها می گذارد.


محققان دانشگاه MIT می گویند در طراحی این بازوی روباتیک پیشرفته فاکتورهای مهمی مانند عدم تداخل با فعالیت های دست انسانی را مدنظر داشته اند.

این بازوی روباتیک به سنسورهای وصل شده روی بازو و همچنین یک کامپیوتر مرکزی متصل است تا با فهمیدن دستورها سریع ترین واکنش را داشته باشد. محققان فرصت ها و استفاده های بسیاری را برای این بازو در نظر دارند. به عنوان نمونه حتی قصد امتحان کردن این بازو روی موسیقی دان ها برای امکان نواختن متفاوت سازشان با دست سوم در نظر گرفته شده است.


منبع: خبر آنلاین

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .