تبیان، دستیار زندگی
مواجه شدن دانش آموز با حجم زیاد تکالیف نیز باعث بد خطی دانش آموز می شود صبر و حوصله و دادن مقدار معینی تمرینات عضلانی در مقدمه ی کار ضروری است تا شاگرد قادر شود عضلات دست را کنترل کند تکنیک های متعددی از جمله مچاله کردن کاغذ یا ا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عوامل مربوط به معلمان(عوامل موثر در بدخطی)

علل و اصلاح بدخطی

مسئله آماده سازی معلمان برای کاری که بر عهده دارند در همه  کشور ها به ویژه کشور های در حال رشد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است این اهمیت هم نه نیازی به اثبات دارد و نه تاکید.
از طرفی همیشه گفته می شود که مدرسه یک قدم از اجتماع عقب تر است. زیرا تحولات اجتماعی سریع تر از آن رخ می دهند که مدرسه و معلم بتوانند خود را با آن تطبیق دهند در این صورت معلم چه باید بکند.

اگر معلم خط خوبی داشته باشد و حروف را هم به خوبی آموزش دهد و در این رابطه با استفاده از بازی و تمرین عضلات بچه ها را تقویت کند، بیشترین تاثیر را در خوب نویسی و خوانا نویسی دارد. گاهی اوقات کتاب های درسی هم اشکالاتی در این زمینه دارند که معلم باید آن ها را به خوبی ببیند و با تذکر به موقع اجازه ندهد در شاگردانش دو گانگی ایجاد شود و بد خطی و خوانا نبودن خط آموزگار  و بی توجهی او به خط  شاگردان نیز عاملی در ایجاد بد خطی و اختلال خط می باشد بهتر است معلمان از دادن تکالیف زیاد در منزل خود داری کنند.

مواجه شدن دانش  آموز با حجم زیاد تکالیف نیز باعث بد خطی دانش  آموز می شود صبر و حوصله و دادن مقدار معینی تمرینات عضلانی در مقدمه کار ضروری است تا شاگرد قادر شود عضلات دست را کنترل کند تکنیک های متعددی از جمله مچاله کردن کاغذ یا استفاده از خمیر های بازی و ... وجود دارد تا عضلات دست را آماده کند تا به حروف الفبا شکل بدهد و هم چنین برای آموزش مهارت خط نویسی به کودکان باید معلمین به این مولفه ها توجه داشته باشند:
وضعیت نشستن دانش آموز، 
وضعیت قلم به دست گرفتن دانش آموز
وضعیت دست آزاد بچه های راست دست و چپ دست،
حالت قرارگرفتن سر،
تابش نور و مقدار آن در هنگام نوشتن
حالت قرار گرفتن پاها در هنگام نوشتن
طرز قرار دادن و فیزیک ایستادن پای تخته برای نوشتن و
رعایت حاشیه در دفتر.
دقت به این ویژگی ها باعث می شود تا  آموزگار بتواند دانش آموزان را به درستی هدایت کند.

معلمانی که با دانش آموزان دچار مشکلات رفتاری کار آموزشی می کنند در این زمینه آسیب پذیری بیشتری دارند. بیشتر معلمان رغبتی به آموزش این گونه از دانش آموزان نشان نمی دهند.

معلمان باید به این باور برسند که نوشتن کودکان از طریق تمرینات بیشتر پیشرفت می کنند و آن ها باید در پذیرش تلاش های کودکان حوصله بیشتری به خرج دهند واکنش مثبت معلم و بر انگیختن کودک به سمت تلاش بیشتر در ایجاد یک کلاس نوشتن مناسب است، نگرش مثبت معلم  نسبت به تلاش های نوشتاری کودک به اندازه فراهم کردن زمان و فضا و مطالب نوشتاری مناسب حائز اهمیت است خط خطی کردن ها و نقاشی ها سطوح آغازین نوشتن هستند که در پیشرفت مهارت نوشتن کودک در مراحل بعدی حائز اهمیت هستند بنا بر این این تلاش ها باید  مورد تشویق معلمان قرار گیرد، معلم و نقش او در ایجاد زمینه های تجربی و عملی یادگیرنده اهمیت خاص دارد او می توتند فضایی را به وجود آورد که احساس وحشت  از کار ها را بر طرف کند  و دانش آموز را به  انجام کار  بهتر  در نوشتن حساس ترکند، لذا  معلمان باید اساس کار خود را به کاهش تنش قرار دهند و در مورد خط بچه ها را توبیخ نکنند و خود از نظر خطی الگوی خوبی برای دانش آموزان باشند.

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: مرجان سلیمانیان