تبیان، دستیار زندگی
در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با قلب و اجزای تشکیل دهنده آن، همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند. ...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قلب و ساختار آن

قلب

در این آموزش های تعاملی گرد آوری شده دانش آموزان مقطع ابتدایی به خوبی می توانند با قلب و اجزای تشکیل دهنده آن، همچنین دیگر مطالب مرتبط با این مبحث آشنا شوند.

بخش های مختلف قلب

اجزای قلب

گردش خون

انقباض و انبساط های قلب

پیوند قلب

عمل بای پس قلب


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه و تنظیم: مریم فروزان کیا