تبیان، دستیار زندگی
ازی در كاهش كمر درد زنان موثر است یافته های یك پژوهش نشان داد كه ورزش های سبك هوازی در كاهش كمر درد زنان باردار موثر است ، به نحوی كه از ورزش به عنوان یك روش پروفیلاكسی در كاهش كمر درد مادران باردار می توان استفاده كرد. نتایج...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پژوهش – ورزش

ورزش های هوازی در كاهش كمر درد زنان موثر است

یافته های یك پژوهش نشان داد كه ورزش های سبك هوازی در كاهش كمر درد زنان باردار موثر است ، به نحوی كه از ورزش به عنوان یك روش پروفیلاكسی در كاهش كمر درد مادران باردار می توان استفاده كرد.

نتایج تحقیقات دكترفرهاد مصطفی موسی پژوهشگر دانشگاه علوم پزشكی اصفهان كه به " بررسی اثرات حركات ورزشی هوازی در كاهش كمر درد بانوان باردار" پرداخته است، می افزاید: بیش از80 درصد مردم در طول زندگی خود حداقل یك بار كمر درد را تجربه می كنند. كمر درد دومین علت مراجعه به پزشكان و علت بستری شدن در بیمارستان است.

همچنین كمردرد دوران بارداری از اواسط سه ماهه دوم شروع و در سه ماهه سوم شدت می یابد. شواهد دلالت بر این دارد كه زنان ورزشكار در این دوران كمتر به كمر درد مبتلا می شوند. اما دلیل قطعی در مورد كارایی ورزش هوازی در كاهش كمر درد هنوز دقیقا اراده نشده است.

به همین منظور، بر اساس مطالعه ای كه به صورتProspective بوده و از روشCase- Control استفاده شد، تعداد 18 نفر از مادران باردار با میانگین سنی 25 سال كه در ماه پنجم باردار بودند، به صورت داوطلب انتخاب و مورد تحقیق قرار گرفتند.

در این بررسی مادران از لحاظ كنترل اندیكاسیون های ورزشی بررسی شدند. سپس گروهCase تا آخر بارداری ( طبق دستور العمل انجمن مدرسین ورزشی كانادا) تحت ورزش های سبك و هوازی هفته ای دو جلسه و هر جلسه 60 دقیقه تمرین قرار گرفتند، از سوی دیگر، همزمان با آن در گروه كنترل 18 نفر انتخاب شدند كه فاقد برنامه های تمرینی بودند. در پایان نیز تحقیقPost- Test انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد ورزش های سبك هوازی دركاهش كمردرد مادران باردار در مقایسه با گروه كنترل به صورت معنی داری موثر بوده است.